inTurda.ro

Primăria Municipiului Câmpia Turzii – ANUNT concurs de ANGAJARE

Primăria Municipiului Câmpia Turzii – ANUNT concurs de ANGAJARE

Primăria Municipiului Câmpia Turzii – ANUNT concurs de ANGAJARE
august 01
11:24 2018

Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează concurs in vederea recrutarii si selectiei de personal pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de consilier juridic, clasa I, gr. prof. principal la Serviciul Juridic

Vezi AICI ANUNTUL.

ATRIBUŢIILE  POSTULUI: CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL,  LA SERVICIUL JURIDIC

 

 1. Asigura asistenta juridica compartimentelor aparatului propriu al primarului;
 2. Formuleaza cereri de chemare in judecata,intampinari,cereri recoventionale si alte cereri specifice in procedurile litigiilor civile;
 3. Initiaza cu celelalte compartimente si organe locale de specialitate actiuni de popularizare a legilor;
 4. Asigura, potrivit legii,reprezentarea unitatii administrativ teritoriale in fata organelor judecatoreti, arbitrale precum si in raporturile cu persoane juridice si fizice;tine evidenta tuturor cauzelor aflate in curs de judecata;
 5. Ia masuri necesare pentru recuperarea creantelor,obtinerea titlurilor executorii si sprijina executarea acestora;
 6. Sprijina Serviciul Investitii in realizarea unor activitati cu caracter juridic;
 7. Sprijina Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanei in realizarea unor activitati cu caracter juridic
 8. Sprijina Serviciul Achizitii si Proiecte in realizarea unor activitati cu caracter juridic; avizeaza contractele derulate prin acest serviciu
 9. Asigura calitatea documentelor pe care le redactează şi/sau transmite;
 10. Asigura acurateţea datelor pe care le transmite;
 11. Asigura transmiterea completă şi corectă a documentelor către destinatarii adecvaţi;
 12. Transmite integral şi în timp util informaţiile către seful ierarhic superior; 
 13. Păstreaza în ordine toate documentele şi corespondenţa specifica;
 14. Redacteaza proiecte de dispozitii si de hotarari;
 15. Participa la elaborarea proiectelor de hotarari, intocmeste rapoarte de specialitate
 16. Face parte ca membru din comisii constituite prin Dispozitii ale Primarului;
 17. Intocmeste,la cerere,proiecte de contracte(inchiriere,concesiune etc.),instructiuni, procese verbale si alte acte cu caracter normativ.;
 18. Prezinta la cererea conducerii informari cu privire la activitatea pe care o desfasoara;
 19. Raspunde de folosirea integrala a timpului de munca;
 20. Indeplineste si alte dispozitii date de catre seful de serviciu,secretar,viceprimar si primar in limita actelor normative in vigoare;
 21. Duce la indeplinire atributiile,lucrarile si sarcinile incredintate.Raspunde administrativ ,material si penal,dupa caz,de neexecutarea sau executarea necorespunzatoare si la timp a atributiilor,lucrarilor si sarcinilor atribuite.
 22. Se preocupa de imbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate;
 23. Utilizeaza resursele  existente exclusiv în interesul institutiei;
 24. Respecta prevederile normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său;
 25. Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele institutiei;
 26. Respectă sarcinile şi responsabilităţile aplicabile postului din procedurile de sistem/operationale şi instructiunile de lucru;
 27. Întreţine ordinea şi curăţenia în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea;
 28. Răspunde pentru documentele pierdute, sustrase sau deteriorate din culpa sa;
 29. Avizeaza si semneaza acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ precum si semnatura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv. Consilierul juridic nu se pronunta asupra aspectelor economice, tehnice sau de alta natura cuprinse in documentul avizat sau semnat de acesta.
 30. Primeste si inregistreaza documentele ce-i sunt distribuite de seful serviciului, in registrul de evidenta, analizeaza cerintele si raspunde de respectarea termenelor acordate sau legale, solicita si culeg materiale, informatii, documente care constituie probe necesare formularii apararii in instanta.

 

 

 

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
VIDEO: Incendiu la cafeneaua La Papion din centrul Turzii

În această dimineață în jurul orei 11:00, la cafeneaua culturală LA PAPION din centrul Turzii a izbucnit un incendiu de...

Închide