inTurda.ro

Vineri, 3 august: Sedinta Extraordinara la Campia Turzii

Vineri, 3 august: Sedinta Extraordinara la Campia Turzii

Vineri, 3 august: Sedinta Extraordinara la Campia Turzii
august 02
14:17 2018

DISPOZIŢIE
Nr. 571 din 02.08.2018
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3), alin.(4) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Articol unic:
– Se convoacă, de îndată, în sedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de vineri, 03.08.2018, ora 10.00.
– Şedinţa va avea loc în sala de ședințe „EUROPA” din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.13/16.01.2018 privind aprobarea utilizării unor părți din excedentul bugetului local și al activităților autofinanțate rezultate la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2017.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2018 și modificarea listei de investiții aferentă.

PRIMAR, AVIZAT
Dorin Nicolae LOJIGAN ​​​​ SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
CJ Cluj – Drumul județean care duce spre Mănăstirea Nicula, pregătit pentru pelerini

În contextul apropierii praznicului Adormirii Maicii Domnului (Sf. Maria Mare) din data de 15 august, eveniment care va aduce la...

Închide