inTurda.ro

Consilierii locali ai Municipiului Câmpia Turzii, convocați în ședință extraordinară

Consilierii locali ai Municipiului Câmpia Turzii, convocați în ședință extraordinară

Consilierii locali ai Municipiului Câmpia Turzii, convocați în ședință extraordinară
august 06
17:11 2018

  DISPOZIŢIE

Nr. 577 din 06.08.2018

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă extraordinară

           

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3), alin.(4) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

                                                         DISPUNE:

Articol unic:

– Se convoacă, de îndată, în sedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de marți, 07.08.2018, ora 16.00.

– Şedinţa va avea loc în sala de ședințe „EUROPA” din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, cu următoarea:

                                  

                                                                 ORDINE DE ZI:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire în vederea delegării prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare și transport al deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri.                                                  

  

 

           PRIMAR,                                                                                        AVIZAT

Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                         SECRETAR,

                   Niculae ȘTEFAN

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Ședință de Îndată a Consiliului Local al Municipiului Turda. Subiectele principale ale ședinței privesc serviciul de salubrizare al județului Cluj

ORDINEA DE ZI A  ŞEDINŢEI  DE ÎNDATĂ A  CONSILIULUI  LOCAL al   MUNICIPIULUI   TURDA DIN   DATA   DE  6 AUGUST 2018 -...

Închide