inTurda.ro

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în sedinta extraordinara

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în sedinta extraordinara

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în sedinta extraordinara
ianuarie 08
14:40 2019

 DISPOZIŢIE

Nr. 13 din 08.01.2019

 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3), alin.(4) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 aadministraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                              DISPUNE:

Articol unic:

– Se convoacă, de îndată, în sedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de miecuri, 09.01.2019, ora 15.30.

Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe „EUROPA” din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, cu următoarea:

                                 

                                 ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Municipiului Câmpia Turzii a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018 în sumă de 4.444.016,15 lei și acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018 în sumă de 39.551,80 lei pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii şi acoperirea golurilor temporare de casă din excedentul anilor precedenți (Administrația piețelor).

                       Prezintă: Iniţiator Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

      PRIMAR,                                             AVIZAT

Dorin Nicolae LOJIGAN      SECRETAR,

  Niculae ȘTEFAN

Red./dact.: Darius ȘUMANDEA – Consilier juridic

2 ex.                               _______________________________________________

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Juridic

Str. Laminoriștilor, nr. 2 Tel: (+40) 264 368 001; Fax (+40) 264 365 467

                                        mail: primaria@campiaturzii.ro;www.campiaturzii.ro

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Spectrum Center a deshis un depozit la Turda. Vezi ce produse comercializează compania

Fondata in 2004, S.C. SPECTRUM CENTER S.R.L. este o societate dinamică, infiinţată în scopul satisfacerii nevoilor Dumneavoastră. Anul 2005 si 2006 au...

Închide