inTurda.ro

Anunț de începere proiect “Infrastructura de transport public şi măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii”

Anunț de începere proiect “Infrastructura de transport public şi măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii”

Anunț de începere proiect “Infrastructura de transport public şi măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii”
februarie 01
10:50 2019

Comunicat de presă.

Anunț de începere proiect “Infrastructura de transport public şi măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii”

Proiectul “Infrastructura de transport public şi măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii”, cod SMIS 119994, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, implementat de către UAT Municipiul Câmpia Turzii, are o valoare totală de 41.750.792,32 lei, din care 34.087.289,58 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 5.213.350,19 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, 802.053,86 lei valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului, valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile 96.690,93 lei, valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile 1.551.407,76 lei. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord-Vest. Perioada de implementare a proiectului este de 62 de luni, începând cu data de 01.07.2016 până la 31.08.2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea emisiilor de carbon, generate de transportul rutier motorizat la nivelul Municipiului Câmpia Turzii, prin implementarea măsurilor Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2026. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Creșterea utilizării transportului public urban în Municipiul Câmpia Turzii; Extinderea transportului nemotorizat în Municipiul Câmpia Turzii; Modernizarea infrastructurii rutiere și introducerea sistemelor de management al traficului, măsuri complementare cu alte măsuri de reducere a emisiilor de CO2 în Municipiul Câmpia Turzii.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României Rezultatele așteptate generale: – Scăderea anuală a gazelor cu efect de seră ; – Creșterea numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse; – Creșterea numărului de persoane care utilizează pistele/ traseele pentru biciclete construite/ modernizate/ extinse; – Creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele/ zonele pietonale/ semi-pietonale construite/ modernizate/ extinse; Rezultatele așteptate specifice proiectului: – 7 autobuze hibride diesel-electrice, ecologice; – 1 depou/autobază pentru transportul public local într-un spațiu reabilitat/dotat pentru funcțiuni de atelier mecanic și centru de monitorizare; -45 de stații de transport public moderne, atractive pentru călătorii care utilizează transportul public; – 1 sistem de e-ticketing cu 10 automate de bilete, 10 display-uri, 31 totemuri, 2 stații de vânzare bilete și dotări tangibile și intangibile pentru managementul sistemului; – 5,622 km de piste/trasee de biciclete construite/reabilitate; – 1 sistem de închiriere de biciclete cu 25 de rasteluri, 8 stații self-service și 100 de biciclete; – 19900 mp suprafață pietonală și semi-pietonală reabilitată; – 1 sistem de management al traficului cu 14 camere video pentru monitorizarea transportului public și a traficului și 7 sisteme de localizare a flotei; – 5,338 km infrastructura rutieră reabilitată, străzi urbane utilizate prioritar pentru transportul public de călători.Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro/, http://www.inforegio.ro/ sau facebook.com/inforegio.ro 

 

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Patinoarul din Turda rămâne DESCHIS până în data de 10 februarie

Pentru că urmează vacanța intersemestrială și pentru că ne dorim ca tinerii să aibă o alternativă sănătoasă de a-și petrece...

Închide