inTurda.ro

Consiliul Local al municipiului Turda se întrunește în ședinta ordinară

Consiliul Local al municipiului Turda se întrunește în ședinta ordinară

Consiliul Local al municipiului Turda se întrunește în ședinta ordinară
februarie 24
11:50 2019

 

ORDINEA DE ZI

A  ŞEDINŢEI  ORDINARE A  CONSILIULUI  LOCAL

al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE   28 FEBRUARIE 2019

– ORA 13,00 

Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generala a Acţionarilor a societăţii Compania de Apă Arieş S.A.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 38 mp, situat în Turda, Calea Victoriei, nr. 41, judeţul Cluj.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 36 mp, situat în Turda, Calea Victoriei, nr. 102-104, judeţul Cluj.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 44 mp, situat în Turda, Calea Victoriei, nr. 102-104, judeţul Cluj.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 2,70 mp, situat în Turda, str. Macilor, nr. 15, judeţul Cluj.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Turda, str. Dacia, nr. 2, judeţul Cluj.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a unor imobile situate administrativ în Turda, str. Dr. Ioan Raţiu, nr. 38, judeţul Cluj.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare către Şcoala Gimnazială Andrei Şaguna şi alternativa educaţională Waldorf Turda a unor spaţii situate administrativ în Municipiul Turda, str. Ştefan cel Mare, nr. 6, judeţul Cluj.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu de 10 mp, proprietatea privată a municipiului Turda, situat administrativ în Turda, str. Andrei Mureşanu, nr. 16, (Spitalul Municipal), judeţul Cluj.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Probleme ale Direcţiei Tehnice:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preţurilor practicate de societatea Domeniul Public Turda S.A.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii: ”Reabilitare şi modernizare Şcoala Profesională Poiana, în Municipiul Turda, str. Câmpiei nr. 51, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii: ”Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Teodor Murăşanu, în Municipiul Turda, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 53, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Probleme ale Direcţiei de Asistenţă Socială Turda:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stabilirii componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii denumirii Galeria de Artă Valer Suciu spaţiului situat administrativ în municipiul Turda, str. Libertăţii nr. 2-4.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Probleme ale Spitalului Municipal Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Propuneri, întrebări, interpelări.

     P  R  I  M  A  R,               S E C R E T A R,

           Matei Cristian Octavian                           Paula Letiția Mic

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
PMP Câmpia Turzii a demarat campania de strângere de semnături în vederea susţinerii eliminării pensiilor speciale

PMP Câmpia Turzii a demarat campania de strângere de semnături în vederea susţinerii eliminării pensiilor speciale. Fiecarui român care muncește,...

Închide