inTurda.ro

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă extraordinară

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă extraordinară

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă extraordinară
aprilie 22
11:40 2019

DISPOZIŢIE

Nr. 264 din 19.04.2019

  privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă extraordinară

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3), alin.(4) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

                               DISPUNE:

Articol unic:

– Se convoacă, în ședinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de marți, 23.04.2019, ora 15.00.

– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:                                  

                                    ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor părți din excendetul bugetului local și al activităților autofinanțate rezultate la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2018

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2019.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

 

PRIMAR,                                                AVIZAT

 Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                                          SECRETAR,

    Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

 

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Începând cu data de 24 aprilie, toți cetățenii Turzii vor putea beneficia de serviciul de pașapoarte la Turda

➡️Se înființează Serviciul de Pașapoarte în cadrul Biroului Unic de Servicii Publice Turda!⏳Începând cu data de 24 aprilie, toți cetățenii...

Închide