inTurda.ro

ANUNT RECRUTARE CADRE DIDACTICE (program part-time)

ANUNT RECRUTARE CADRE DIDACTICE (program part-time)

ANUNT RECRUTARE CADRE DIDACTICE (program part-time)
august 29
14:48 2019

ANUNȚ RECRUTARE CADRE DIDACTICE (program part-time)
ÎN CADRUL PROIECTULUI „CEPS TURDA – CALITATE, EGALITATE ȘI PRIETENIE ÎN ȘCOLILE DIN TURDA”,
Cod SMIS 106619

Primăria Municipiului Turda anunță deschiderea unui apel de selecție pentru ocuparea mai multor poziții disponibile în cadrul Proiectului „CEPS TURDA – Calitate, Egalitate și Prietenie în Școlile din Turda” (ID 106619), proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Termen de aplicare: 05 Septembrie 2019, ora 12:00.

Instrucțiuni pentru aplicare:
Persoanele interesate vor transmite următoarele documente până la termenul limită menționat anterior:
1. Curriculum Vitae în format Europass în limba română, cu specificarea funcției pentru care aplică;
2. Copii după actele de studii (ultima școală absolvită);
Documentele vor fi trimise prin email la adresa: cepsturda@yahoo.com

Selecția va fi efectuată în urma unui interviu care va avea loc în data de 06 Septembrie 2019, începând cu ora 12:00, la Primăria Municipiului Turda, camera 70. Persoanele care au depus documentele solicitate și se încadrează în cerințele privind educația și experiența, o să fie anunțate telefonic (la numărul de telefon specificat în CV) la ce oră să se prezinte la interviu.

Posturi disponibile:

A. Profesor responsabil SEI – limba română: 1 poziție, normă de lucru: 3h/zi, angajare pe durată determinată (până la finalizarea implementării proiectului: luna mai 2021)
Atribuțiile Postului:
– Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată
-Insusirea metodologiei SEI
-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati scoala
-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de interventie personalizat).
-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe activ la sesiunile SEI
Educație solicitată: Studii superioare
Experiență și competențe solicitate:
-intre 0 – 5 ani de experiență in domeniul educatiei;
-Să aplice cu obiectivism si acuratete instrumentele de evaluare;
-Să elaboreze planuri de interventie personalizate pentru GT conform metodologiei SEI
-Să construiască situații de învățare pentru a remedia deficientele la învățătură, ținând seama de nivelul de pregatire, capacitatea și stilurile de învățare ale elevilor SEI
-Să folosească metode de predare participativ active prin care sa stimuleze participarea activa a elevilor la sesiunile SEI
-Să cunoască terminologia de specialitate și surse de preluare a informațiilor;
-Să aplice metode/ tehnici specifice activităţilor SEI;
-Să aiba cunoștințe de operare PC, navigare internet, programe informatice specifice.

B. Profesor responsabil SEI – matematică: 1 poziție, normă de lucru: 3h/zi, angajare pe durată determinată (până la finalizarea implementării proiectului: luna mai 2021)
Atribuțiile Postului:
– Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată
-Insusirea metodologiei SEI
-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati scoala
-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de interventie personalizat).
-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe activ la sesiunile SEI
Educație solicitată: Studii superioare
Experiență și competențe solicitate:
-intre 0 – 5 ani de experiență in domeniul educatiei;
-Să aplice cu obiectivism si acuratete instrumentele de evaluare;
-Să elaboreze planuri de interventie personalizate pentru GT conform metodologiei SEI
-Să construiască situații de învățare pentru a remedia deficientele la învățătură, ținând seama de nivelul de pregatire, capacitatea și stilurile de învățare ale elevilor SEI
-Să folosească metode de predare participativ active prin care sa stimuleze participarea activa a elevilor la sesiunile SEI
-Să cunoască terminologia de specialitate și surse de preluare a informațiilor;
-Să aplice metode/ tehnici specifice activităţilor SEI;
-Să aiba cunoștințe de operare PC, navigare internet, programe informatice specifice.

.

C. Profesor responsabil limbi străine program „A doua șansă” – 1 poziție, normă de lucru: 2h/zi, angajare pe durată determinată (perioada de derulare a Programului „A doua șansă”)
Atribuțiile Postului:
-Este responsabil de implementarea activitatilor ADS primar – cursurile de limbi straine cu grupa de beneficiari ADS
-Insusirea metodologiei programului ADS
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a beneficiarilor ADS conform procedurii stabilite
-Planificarea si proiectarea activitatilor în echipa cu învățători responsabili ADS, responsabilul activitati SDS și SEI și mentori
-Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile beneficiarilor
-Motivarea beneficiarilor pentru participarea la cursurile de limbi straine din cadrul programului ADS.
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilului activitati SDS și SEI.
– Sprijină echipa de proiect în elaborarea planurilor de desfasurare a activitatilor specifice si instrumentelor de lucru aferente ADS
– Suport în realizarea și transmiterea informațiilor și documentelor/situațiilor privind beneficiarii proiectului tineri si adulti ADS și implementarea activităților proiectului în școală (exemplu: fise de observatii, PIP-uri, liste de prezență, planificari activitati etc);
Educație solicitată: Studii de specialitate: Studii universitare de profil
Experiență și competențe solicitate:
– între 0 – 5 ani de experiență in domeniul educatiei
-Să aplice cu obiectivism și acuratețe instrumentele de evaluare
-Să construiască situații de învățare, ținând seama de nivelul de pregatire, capacitatea și stilurile de învățare ale tinerilor si adultilor ADS.
-Să folosească metode active prin care se poate construi o imagine de sine pozitivă și prin care se poate stimula motivația beneficiarilor ADS de a-si continua studiile.
-Să manifeste o atitudine pozitivă față de culturi și medii diferite, în construirea unei relații de incredere și cooperare cu beneficiarii ADS
-sa cunoasca terminologia de specialitate și surse de preluare a informațiilor;
-Sa aiba abilitati de gestionare a conflictelor;
-Sa aiba cunoștințe de operare PC, navigare internet, programe informatice specifice.

Informații despre proiect:
Primăria Municipiului Turda în parteneriat cu Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR) implementează în perioada mai 2018 – aprilie 2021 proiectul CEPS TURDA – Calitate, Egalitate și Prietenie în Școlile din Turda” (ID 106619), Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 Educație și competențe, PI 10i „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea acesului egal al învățământului preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, Obiective specifice 6.2, 6.3, 6.4 apel de proiecte numărul 4, Componenta 1 – Apel: POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.

Obiectivul general al proiectului este reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu în comunități defavorizate din Turda, prin promovarea educației incluzive și implementarea unui sistem de intervenții integrate de învățare formală, non formală și informală, aplicate la nivel antepreșcolar, preșcolar, primar, secundar și ADS (program integrat de tip „A doua șansă”).

Pentru mai multe detalii despre poiect accessati urmatorul link.

Contact:
E-mail: cepsturda@yahoo.com
Telefon: 0264.311.989

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
INS: Populația rezidentă a României, în scădere cu 125.500 de persoane față de anul trecut

 La 1 ianuarie 2019p populaţia rezidentă a fost de 19 405 mii persoane, în scădere cu 125,5 mii persoane faţă...

Închide