inTurda.ro

COMUNICAT DE PRESĂ – LANSARE EVENIMENT POCU/140/4.2/113953

COMUNICAT DE PRESĂ – LANSARE EVENIMENT POCU/140/4.2/113953

COMUNICAT DE PRESĂ – LANSARE EVENIMENT POCU/140/4.2/113953
octombrie 15
10:22 2019

lnvestim în dezvoltare durabilă

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: lncluziunea socială și combaterea sărăciei

Domeniul major de intervenție 4.2 ,,Reducerea numărului de comunității marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de masuri integrate”

Contract: POCU/140/4.2/113953

Titlul proiectului ,,Turda – Dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active”

15 octombrie 2019

COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE EVENIMENT POCU/140/4.2/113953

 

Fundația Caritabilă Sfântul Daniel” Turda, în parteneriat cu UAT Municipiul Turda –  Direcția de Asistență Socială, Școala Gimnazială ”Horea, Cloșca și Crișan” Turda, Asociația Asistenților Sociali Profesioniști ”Pro Social” Cluj și Centrul pentru Afaceri Solidare SRL București va invită în perioada 18 – 20 octombrie 2019 la Săptămâna Incluziunii Sociale și a Toleranței 2019, eveniment ce se va desfășura în Municipiul Turda.

Evenimentul este organizat în cadrul Proiectului „Turda – dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active”, cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eradicarea Sărăciei.

Obiectivele acestui eveniment sunt:

  • Promovarea modelului social dezvoltat în cadrul proiectului (model bazat pe solidaritate și parteneriat) către cetățeni și actori relevanți de la nivel local, regional și național;
  • Promovarea modelelor de bune practici în domeniul incluziunii sociale active;
  • Sprijinirea comunicării și cooperării dintre actorii relevanți în domeniu;
  • Dezvoltarea de inițiative în domeniul nondiscriminării și promovării incluziunii sociale

 

Cu ocazia acestui eveniment se vor organiza „Festivalul toleranței si promovării incluziunii sociale”, precum și Conferința ce reunește o serie de actori instituționali relevanți domeniului incluziunii sociale ce vor supune atenției și dezbaterii teme privind promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în rândul persoanelor aflate în marginalizare socială.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

 

Date de contact: manager proiect, Daniela  Constantinescu

                                                       tel. 0744 246 970

email: sfdaniel_turda@yahoo.com


Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Pentru prima dată în istorie Teatrul Aureliu Manea din Turda trece Atlanticul! Spectacolul TRIX se va juca la TORONTO

TEATRUL DIN TURDA TRECE ATLANTICUL Pentru prima dată în istorie Teatrul Aureliu Manea din Turda trece Atlanticul. Spectacolul TRIX SHOW...

Închide