inTurda.ro

Marți, 15 octombrie: Ședință extraordinară la Câmpia Turzii

Marți, 15 octombrie: Ședință extraordinară la Câmpia Turzii

Marți, 15 octombrie: Ședință extraordinară la Câmpia Turzii
octombrie 15
07:30 2019

DISPOZIȚIE

Nr. 546 din 14.10.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

 

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de marți 15.10.2019 ora 15.30.

Art.2 Ședința va avea loc în sala de ședințe „EUROPA” din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii cu proiectul de ordine de zi anexat și care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

 

PROIECT ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.134/21.08.2019 privind aprobarea utilizării unor părți din execedentul bugetului local și al activităților autofinanțate rezultat la închiderea exercițiului bugetar afarent anului 2018.
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2019 precum și modificarea listei de investiții aferentă.
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.84/2015 a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii pentru aprobarea transmiterii în folosință gratuită, către Compania Națională de Investiții S.A, a unui teren în suprafață de 4320 mp, în vederea construirii unui bazin didactic de înot.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi, mobilier urban, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente excepție monumente istorice clasificate, amenajări, dotări, întrețineri locuri de joacă, fitness și skate-park aferente domeniului public şi privat al municipiului Câmpia Turzii.

 

 

PRIMAR,                                                            AVIZAT:

Dorin Nicolae LOJIGAN                              SECRETAR GENERAL

                                                                                 Nicolae ȘTEFAN

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Anunt Primaria Campia Turzii – ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINTEI

ANUNŢ Distribuirea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2019- martie 2020, se face începând...

Închide