inTurda.ro

Consiliul Local al Municipiului Turda se întrunește în ședință Extraordinară

Consiliul Local al Municipiului Turda se întrunește în ședință Extraordinară

Consiliul Local al Municipiului Turda se întrunește în ședință Extraordinară
octombrie 22
13:20 2019

R O M Â N I A

JUDEŢUL  CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

CONSILIUL LOCAL

PROIECTUL ORDINII DE ZI

AL  ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ, A  CONSILIULUI  LOCAL AL  MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE  23 OCTOMBRIE 2019

– ORA 10,00 

  • Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.

                – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  • Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general centralizator revizuit al proiectului Revitalizarea spaţiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda, construire autobază şi amenajare parcare de tip park&ride şi a devizelor generale, revizuite, ale investiţiilor componente.

                – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  • Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2019, aprobat prin HCL nr. 102/23.05.2019.

                – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

               P  R  I  M  A  R,                       S E C R E T A R,

        Matei Cristian Octavian                                   Paula Letitia Mic

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
ZIUA ARMATEI ROMÂNE SĂRBĂTORITĂ LA CÂMPIA TURZII

Comunicat: ZIUA ARMATEI ROMÂNE SĂRBĂTORITĂ LA CÂMPIA TURZII În data de 25 octombrie a fiecărui an, administrațiile publice locale, județene...

Închide