inTurda.ro

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se întrunește astăzi în ședință extraordinară

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se întrunește astăzi în ședință extraordinară

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se întrunește astăzi în ședință extraordinară
octombrie 31
10:26 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII SE ÎNTRUNEȘTE ASTĂZI ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, DE ÎNDATĂ

DISPOZIȚIE
Nr. 562 din 31.10.2019
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi 31.10.2019 ora 11.30.
Art.2 Ședința va avea loc în sala de ședințe „EUROPA” din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii cu proiectul de ordine de zi anexat și care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic .
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Lucrări de extindere conductă gaze naturale presiune redusă, în localitatea Câmpia Turzii, str. George Coșbuc, nr.62, 68, 70, județ Cluj”.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.134/21.08.2019 privind aprobarea utilizării unor părți din excedentul bugetului local și al activităților autofinanțate rezultate la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2018.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2019, precum și modificarea listei de investiţii aferentă.

4.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.84/2015 a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii pentru aprobarea transmiterii în folosință gratuită, către Compania Națională de Investiții S.A, a unui teren în suprafață de 4320 mp, în vederea construirii unui bazin didactic de înot.

5.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip ”Bazin de înot didactic” în municipiul Câmpia Turzii, str.Teilor nr.1K, județul Cluj.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice, Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal „Dr.Cornel Igna” Câmpia Turzii.

7.Proiect de hotărâre privind alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru BISERICA ORTODOXĂ NR.2 CÂMPIA TURZII.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea stingerii parţiale a creanţei bugetare curente, pe care Municipiul Câmpia Turzii le are împotriva societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A., prin dare în plată, respectiv transferul de la debitor la creditor a dreptului de proprietate şi a posesiei asupra unor bunuri imobile – teren și construcții.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT:
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Matei Cristian: Voi ataca și in instanța și la partid hotărârea de dizolvare a organizației PSD Turda

Președintele PSD Cluj, Liviu Alexa, numit recent în această funcție la propunerea Viorică Dăncilă, o atacă într-un interviu dat publicației...

Închide