inTurda.ro

Vezi din ce dată vor circula noile autobuze electrice

Vezi din ce dată vor circula noile autobuze electrice

Vezi din ce dată vor circula noile autobuze electrice
noiembrie 22
13:19 2019

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit astăzi, 22 noiembrie 2019 în ședință extraordinară, a votat Proiectul de Hotărâre privind aprobarea modalităţii de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda în perioada 16 decembrie 2019 – 16 decembrie 2024, a documentaţiei în vederea atribuirii şi atribuirea prestării serviciului. 

Contractul cu STP Alba Iulia expira la data de 15 decembrie 2019, iar începând cu data de 16 decembrie serviciul de transport public local va fi asigurat de noua sociatate Tranport Urban Public.

În cadrul acestei ședințe a fost aprobat și proiectul de hotărâre privind desemnarea mandatarului Societatii Transport Urban Public SRL. “Se desemnează, in calitate de administrator care indeplineste si functia de director al S.C Transport Urban Public S.R.L. domnul Popescu Alin“, este precizat in proiectul de hotarare.

Iată proiectele care au făcut parte din Ordinea de zi a ședinței extraordinare:
1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui împrumut temporar de la bugetul municipiului Turda, către societatea Transport Urban Public SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modalităţii de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda în perioada 16 decembrie 2019 – 16 decembrie 2024, a documentaţiei în vederea atribuirii şi atribuirea prestării serviciului
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Notă: Având în vedere volumul mare al documentaţiei aferente proiectului de hotărâre, aceasta va fi transmisă prin email, iar scriptic poate fi consultată la Secretariatul Consiliului Local, camera 50.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea mandatarului Societăţii Transport Urban Public S.R.L.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii de Transport Urban Public SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii,  a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Societăţii Trasport Urban Public S.R.L.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Turda şi Asociaţia de Ajutor Social ”Marathon”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operațiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 51817 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 51817, situat în Turda, str. Stadionului FN, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operațiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 63190 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 63190, situat în Turda, str. Tineretului nr. 6, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Matei Cristian: Autobuzul cu numărul 20 a sosit astăzi la Turda! Transport Urban Public (TUP) va prelua întreaga activitate

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
La Câmpia Turzii se marchează “Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor“

Ziua de 25 noiembrie a fost stabilită de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite ca ”Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei...

Închide