inTurda.ro

ANUNȚ – Primăria Municipiului Turda

ANUNȚ – Primăria Municipiului Turda

ANUNȚ – Primăria Municipiului Turda
noiembrie 29
13:42 2019

ANUNT nr. 25833/29.11.2019

Prin prezenta aducem la cunostinta publicului, in temeiul art. 7 , alin. 1 si alin. 2 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, faptul ca la nivelul municipiului Turda se afla in procedura de elaborare, proiectul de hotărâre normativ intitulat:

  • proiect de hotărâre nr. 776/28.11.2019 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Turda”;

Textul integral al proiectului de hotarare insotit de raportul de specialitate si expunerea de motive poate fi accesat pe adresa oficiala primariaturda.ro la secţiunea Consiliul Local/proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice. O copie a documentelor părţi integrante din proiectul de hotărâre poate fi pusă la dispozitia celor interesaţi în baza unei solicitări în formă scrisă depusă la Secretariatul Consiliului local al municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, in intervalul 29.11.2019 – 16.01.2020, de luni până joi, între orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-12.30.

În contextul prevederilor art. 7, alin. 2 cei interesati pot formula în scris  propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, ce vor fi depuse la sediul situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, in atentia domnului Moldovan Valer, Director Executiv – Serviciul Public Poliţia Locală Turda, începând cu data de 02.12.2019 până în data de 16.12.2019 inclusiv.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Prezentul anunţ a fost afişat la data de 29.11.2019.

 

Primar,

Cristian Octavian Matei

         

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Cel mai frumos cartier din județul Cluj, la Copăceni?! Vezi cum arată proiectul inițiat de Primăria Săndulești

Cum pot creste satele noastre fără să-și piardă identitatea, fără să-și piardă farmecul? Primarul comunei Săndulești lansează un proiect inedit...

Închide