inTurda.ro

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII SE ÎNTRUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII SE ÎNTRUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII SE ÎNTRUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ
decembrie 11
12:09 2019

 

DISPOZIȚIE
Nr. 683 din 11.12.2019
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de marți, 17.12.2019 ora 15.45.
Art.2 Ședința va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr.683 din 11.12.2019

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării creanțelor fiscale restante existente în sold la 31 decembrie 2019, mai mici de 40 lei.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aflat în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită asupra unui teren atribuit în temeiul Legii nr. 15 din 2003.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ care vor funcţiona pe raza Municipiului Câmpia Turzii, în anul şcolar 2020-2021.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local” ce se vor executa de beneficiarii de ajutor social, în anul 2020, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului cadru de colaborare între Municipiul Câmpia Turzii și unitățile de învățământ din municipiul Câmpia Turzii, în vederea desfășurării unor activități ale Centrului Cultural Câmpia Turzii.

7. Diverse

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
„Sunetul Crăciunului” se va auzi, în week-end, la Câmpia Turzii

"Sunetul Crăciunului” se va auzi, în week-end, la Câmpia Turzii Ce poate fi mai frumos, în preajma Sărbătorilor de Iarnă,...

Închide