inTurda.ro

Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda

Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda

Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda
decembrie 13
13:56 2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

AL  ŞEDINŢEI  ORDINARE A  CONSILIULUI  LOCAL al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE   20 DECEMBRIE 2019

ORA 11,00  –

 

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

 

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2019.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei de Asistenţă Socială Turda:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea încheierii Protocolului de parteneriat între Direcţia de Asistenţă Socială Turda şi Asociaţia Transilvania pentru Promovarea Bolnavilor Psihici Cluj-Napoca, în vederea continuării activităţii Locuinţei protejate pentru adulţi cu uşoare probleme de sănătate mintală din cadrul D.A.S. Turda, pe o perioadă de 5 ani.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

4. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobareaPlanului anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416 / 2001, privind venitul minim garantat şi calculul valoric estimat al muncii ce se va presta de aceştia.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare a bunului imobil patinoar artificial în suprafaţă de 600 metri patraţi şi stabilirea tarifelor de acces patinoar pentru sezonul 2019-2021.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Riter Marius şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Giurgiu Nicolaie şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Făgădar Corina şi declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în Consiliul Local al municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei societăţii Salina Turda S.A. la Asociaţia Handbal Club Potaissa Turda pentru anul 2020.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contributiei financiare lunare a Municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Arieşul Turda pe o perioadă cuprinsă între 01.01.2020-31.12.2020.

– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian şi consilierii locali Anca Doru Paul Ioan şi Nap Adrian.

5.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2020-2021.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

6. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2020.

   – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Propuneri, întrebări, interpelări.

    P  R  I  M  A  R,​​     S E C R E T A R,

          Matei Cristian Octavian                           Paula Letiția Mic

 

 

 

 

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Turda va inaugura luni noua companie de transport public, iar autobuzele electrice vor intra în circulație. Tarifele NU VOR CREȘTE!

Comunicat de Presă Turda va inaugura luni noua companie de transport public, iar autobuzele electrice vor intra în circulație. Tarifele...

Închide