inTurda.ro

ANAF Turda vinde prin licitație un autoturism Dacia Logan

ANAF Turda vinde prin licitație un autoturism Dacia Logan

ANAF Turda vinde prin licitație un autoturism Dacia Logan
februarie 11
09:07 2020

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj, Serviciul Fiscal Municipal Turda vinde prin licitatie un autoturism Dacia Logan, fabricat în 2011.

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ANAF Turda face cunoscut că în ziua de 26, luna 02 , anul 2020, ora 12, în localitatea TURDA , str. P-TA ROMANA, nr.15B, se va
vinde la licitaţie bunul mobil menționat mai sus.

Pretul de pornire al licitației este de 12.600 lei exclusiv TVA.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO25TREZ2195067XXX001507 beneficiar SFM Turda cu cod fiscal 4426336;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul ANAF Turda, camera 8 sau la numărul de telefon 0264314941, interior 125.

Related Articles

Citește articolul precedent:
Anunț întrerupere furnizare apă potabilă și furnizare cu presiune redusă în municipiul Turda, satele Cheia și Mihai Viteazu din cauza unei avarii SC Electrica Distribuție

Compania de Apă Arieș anunță întreruperea furnizării apei potabile și furnizare cu presiune redusă, astăzi, 10.02.2020,  uzina Mihai Viteazu fiind...

Închide