inTurda.ro

Sedinta de indata a Consiliului Local Turda maine, 18 februarie. Vezi ordinea de zi.

Sedinta de indata a Consiliului Local Turda maine, 18 februarie. Vezi ordinea de zi.

Sedinta de indata a Consiliului Local Turda maine, 18 februarie. Vezi ordinea de zi.
februarie 17
19:35 2020

R O M Â N I A

JUDEŢUL  CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

CONSILIUL LOCAL

PROIECTUL ORDINII DE ZI

AL  ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ, A  CONSILIULUI  LOCALAL  MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE  18 FEBRUARIE 2020

– ORA 11,00  –

1. Probleme ale Direcţiei Economice:

       1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda peanul 2020.

        – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

       2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Teatrului Aureliu Manea, Turda”.

        – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

       2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Restaurarea, conservarea şi reabilitarea clădirii fostei Judecătorii (Piaţa Republicii nr. 5) şi redestinarea ei ca Centru de cultură, artă şi tradiţii”.

        – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Restaurarea, conservarea şi reabilitarea clădirii fostei Judecătorii (Piaţa Republicii nr. 5) şi redestinarea ei ca Centru de cultură, artă şi tradiţii” şi a cheltuielilor legate de proiect.

        – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

       3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

        – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

       3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

        – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 287/20.12.2019 referitoare la aprobarea darii in administrare a bunului imobil “patinoar artificial in suprafata de 600 metri patrati.” si stabilirea tarifelor de acces patinoar pentru sezonul 2019-2020.

        – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

       3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea domnului Koble Ladislau-Levente în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA.

        – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

                                                                              

Related Articles

Citește articolul precedent:
La Câmpia Turzii sărbătorim iubirea autentică

  În credința populară românească, Dragobete a fost unul dintre fiii Babei Dochia şi reprezintă simbolic, în opoziţie cu aceasta,...

Închide