inTurda.ro

Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Turda din data de 27 februarie 2020

Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Turda din data de 27 februarie 2020

Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Turda din data de 27 februarie 2020
februarie 21
13:22 2020

R O M Â N I A

JUDEŢUL  CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

CONSILIUL LOCAL

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL  ŞEDINŢEI  ORDINARE A  CONSILIULUI  LOCAL al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE   27 FEBRUARIE 2020

ORA 13,00  –

 

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

 

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli iniţial, detaliat al Municipiului Turda pe anul 2020.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Nota:Având în vedere volumul mare de pagini al anexei, aceasta poate fi consultata la Secretariatul Consiliului Local al municipiului Turda, camera 50.

3. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Turda.

– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian şi domnul consilier Nicolae Roş.

4.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contractului de mandat (administraţie) pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA, a domnului Koble Ladislau Levente.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L..

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea HCL nr. 216/30.09.2019 privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de concesionare.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea HCL nr. 245/31.10.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 124/19.07.1996.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.4. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea HCL nr. 246/31.10.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 9060/07.06.1997.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea închirierii unor spaţii din imobilul situat administrativ în Turda, str. Şrefan cel Mare, nr. 6, către Şcoala Profesională Specială SAMUS” Cluj-Napoca.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

6. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z./R.L.U. – Construire staţie I.T.P. şi birouri, refacere împrejmuire, în municipiul Turda, str. Salciei, nr. 15, judeţul Cluj.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Construire casă unifamilială Corp 3 în municipiul Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 25A.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z./R.L.U. – Construire fermă de vaci de lapte în Turda, tarlaua 25 UAT Turda cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestei incinte şi introducerea în teritoriul intravilan, cu acces din prelungirea str. Luceafărului.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

7. Probleme ale Casei de Cultură a municipiului Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobareaprogramului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 martie – 31 decembrie 2020.

   – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

8. Probleme ale Spitalului municipal Turda:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda. Afat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.

   – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Propuneri, întrebări, interpelări.

    P  R  I  M  A  R,​​       S E C R E T A Rgeneral,

          Cristian Octavian Matei                           Paula Letiția Mic

Related Articles

Citește articolul precedent:
EDO Garage: Angajam mecanic auto cu experienta

Edo Garage Turda angajeaza mecanic auto cu experienta. Descrierea jobului - Efectuează constatări, diagnoză, revizii şi reparaţii la autovehicule - Mentine...

Închide