inTurda.ro

Aeroportul International Avram Iancu Cluj organizează concurs de angajare pentru 2 experți achiziții publice

Aeroportul International Avram Iancu Cluj organizează concurs de angajare pentru 2 experți achiziții publice

Aeroportul International Avram Iancu Cluj organizează concurs de angajare pentru 2 experți achiziții publice
martie 05
13:05 2020

📢📢AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A ✈️✈️✈️. organizează în data de 20.03.2020, ora 10:00, selecţie pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:🧰🧰

Expert achiziții publice – Biroul Achiziții Publice: 2 posturi

Condiţii necesare:

 • Absolvent în domeniul ştiinţelor inginereşti/ ştiinţelor economice/ştiinţelor juridice – studii de lungă durată cu diplomă de licenţă;
 • Perfecţionări (specializări) în domeniul achiziţiilor publice;
 • Experienţă practică şi teoretică în achiziţii publice de minim 3 ani;
 • Cunoştinţe Microsoft Office (nivel avansat);
 • Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Seriozitate şi profesionalism;
 • Cunoştinţe de limba engleză – nivel avansat; cunoașterea unei alte limbi străine reprezintă un avantaj.

Responsabilitățile postului:

 • Întreprinde demersurile pentru reînnoirea/recuperarea înregistrării în SICAP;
 • Întocmeşte documentele necesare procedurii/modalității de achiziție publică, elaborează (sau coordonează în funcţie de specificul achiziţiei) documentaţia de atribuire şi documentele suport pentru organizarea unei proceduri de achiziţie;
 • Aplică şi finalizează procedurile de atribuire, coordonează activităţile de primire, deschidere şi evaluare a ofertelor (întocmește împreună cu preşedintele şi membrii comisiei de evaluare procesul verbal de deschidere a ofertelor, procesul verbal de evaluare, elaborează răspunsuri la solicitările de clarificări emise de ofertanţi cu sprijinul compartimentului care a solicitat achiziţia, întocmește raportul procedurii) şi asigură comunicarea rezultatelor procedurii către toţi participanţii la procedură.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:  

 • Cerere pentru înscrierea la selecție;
 • Curriculum Vitae;
 • Copie C.I.;
 • Certificat de căsătorie, în cazul în care numele de pe actul de studii diferă de cel din actul de identitate;
 • Două recomandări;
 • Copie a actelor doveditoare a studiilor şi a pregătirii profesionale;
 • Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • Copie a carnetului de muncă;
 • Extras REVISAL de la ITM sau adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;
 • Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioadele ce depăşesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
 • Adeverinţă de la medicul de familie care atestă starea de sănătate.

Probele de selecţie:

Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:

 • Selecţia dosarelor de înscriere;
 • Proba scrisă;
 • Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

Data limită de înscriere: 

Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 19.03.2020, ora 12:00.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon 0264/307500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).    

Related Articles

Citește articolul precedent:
Radio Renașterea despre Centrul „Sfânta Irina” din Turda și copiii speciali

Radio Renașterea a dedicat un articol special despre Centrul „Sfânta Irina” din Turda și copiii speciali de aici. „Într-o societate în...

Închide