inTurda.ro

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Turda din data de 9 martie 2020

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Turda din data de 9 martie 2020

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Turda din data de 9 martie 2020
martie 06
13:38 2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

AL  ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ, A  CONSILIULUI  LOCAL AL  MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE  09 MARTIE 2020

– ORA 12,00  –

  1. Probleme ale Direcţiei Economice:

 

         1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractarii de catre societatea Transport Urban Public SRL a unei / unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 4.000.000 lei .

         – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

  1. Probleme ale Administratiei Publice Locale ;

 

         2.1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru exercitiul financiar al anului 2020 si a Programului de investitii al societatii Transport Urban Public SRL, pentru anul 2020, anexa la Contractul de delegare a serviciului de Transport public local de calatori prin curse regulate pe raza administrativ teritoriala a municipiului Turda

         – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

         2.2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achizitiei de catre societatea Transport Urban Public SRL din surse proprii a 18 statii de incarcare lenta.

          – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

          2.3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind programul de activitati cultural artistice si educative organizate de municipiul Turda in anul 2020.

         – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Directiei Tehnice:

 

         3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor masuri pentru implementarea procesului de bugetare participativa la nivelul municipiului Turda .

         – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

               P  R  I  M  A  R,                                                       S E C R E T A R,

        Cristian Octavian Matei                                                 GENERAL delegat                             

                                                                                                Jr. Iftime Ioana Ursula

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Related Articles

Citește articolul precedent:
Campanie de donare de obiecte din epoca comunista la Muzeul de Istorie Turda

Muzeul de Istorie Turda își propune înființarea unor noi spații expoziționale. În acest sens, astăzi  6 martie 2020, în contextul împlinirii...

Închide