inTurda.ro

Ședință extraordinară a Consiliului Local Câmpia Turzii marți, 17 martie 2020

Ședință extraordinară a Consiliului Local Câmpia Turzii marți, 17 martie 2020

Ședință extraordinară a Consiliului Local Câmpia Turzii marți, 17 martie 2020
martie 17
13:20 2020

DISPOZIȚIE

Nr. _181_ din 17.03.2020

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de marți 17.03.2020 ora 14.00.

Art.2 Ședința va avea loc în Sala de Spectacole „Mircea Mihășan” a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic .

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                             SECRETAR GENERAL

                                                                             Nicolae ȘTEFAN

 

Anexa la Dispoziția nr.181 din 17.03.2020

 

 

PROIECT ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE ZI, PATINOAR ȘI SKATE PARK ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII” și a cheltuielilor legate de proiect.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Biroul Proiecte

Aviz – Comisia de specialitate nr.2

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea, unei finanțări în condițiile Legii nr.69/2000 pentru ASOCIAȚIA SPORTIVĂ ,,CLUB SPORTIV MUNICIPAL CÂMPIA TURZII” în vederea realizării activităților proiectului „Angrenarea sportivilor CSM Câmpia Turzii în competiții “.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Cultură

Aviz – Comisia de specialitate nr.1

 

 

 

 

PRIMAR,                                          AVIZAT:

Dorin Nicolae LOJIGAN                              SECRETAR GENERAL

                                                      Nicolae ȘTEFAN

Related Articles

Citește articolul precedent:
FOTO: Dezinfecție la Bazinul de Înot Didactic Turda

Astazi, 17 martie 2020, incepand cu ora 10:00, s-a inceput procesul de dezinfectie al punctului de lucru al societatii Salina...

Închide