inTurda.ro

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Turda din data de 26 martie 2020

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Turda din data de 26 martie 2020

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Turda din data de 26 martie 2020
martie 20
13:34 2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

AL  ŞEDINŢEI  ORDINARE A  CONSILIULUI  LOCAL al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE   26 MARTIE 2020

– ORA 13,00  –

 

  1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

 

  1. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „Amenajare zonă de agrement şi construire centru multifuncţional în Municipiul Turda”.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Arhitectului Şef:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de politici publice la nivelul instituţiei pentru anul 2020 şi a politicilor publice din sectoarele educaţie, sănătate, asistenţă socială, mediu şi transport, realizate în cadrul proiectului “ADEPT – Administraţie digitală eficientă pentru cetăţenii din Turda”.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul educaţie.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul sănătate.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul asistenţă socială.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul mediu.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul transport.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţe unifamiliale în Municipiul Turda, str. Univers, f.n.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

5.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare şi alipire a unor imobile situate în Municipiul Turda, str. Petru Maior nr. 2 A, judeţul Cluj.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 17, înscris în CF nr. 55477 Turda, nr. top. 763/1, 764/2, 765, 766, 767, în suprafaţă de 5882 mp.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, înscris în CF nr. 50934 Turda, nr. top. 1181/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 167.362 mp.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 28/20.02.1995.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, înscris în CF nr. 56130 Turda, nr. top. 7076/2/1/1/1/1.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Propuneri, întrebări, interpelări.

 

 

               P  R  I  M  A  R,                                                       S E C R E T A R,

        Cristian Octavian Matei                                                 GENERAL delegat                             

                                                                                                Jr. Iftime Ioana Ursula

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Related Articles

Citește articolul precedent:
Primăria Turda supune consultării publice Regulamentul local privind organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate

Prin prezenta aducem la cunostinţa publicului, în temeiul art. 7, alin. 1 si alin. 2 din Legea 52/2003 privind transparenţa...

Închide