inTurda.ro

Încep lucrările, în valoare de 3 milioane de euro, la Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu”

Încep lucrările, în valoare de 3 milioane de euro, la Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu”

Încep lucrările, în valoare de 3 milioane de euro, la Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu”
aprilie 01
13:14 2020

În această dimineață, primarul Municipiului Câmpia Turzii, Dorin Nicolae LOJIGAN, a semnat autorizația de construire aferentă proiectului cu finanțare europeană „Reabilitarea Colegiului Tehnic „Victor Ungurean” din Municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj”.

În conformitate cu proiectul inițial, vor fi executate următoarele lucrări:
– Lucrări de reabilitare a clădirii.
– Lucrările de reabilitare termică a clădirii cuprind: izolarea termică a părții opace a fațadelor, înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare existente, reparații acoperiș înlocuire țiglă ceramică, realizare tavan casetat.
– Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum. Consumul de energie primară va fi asigurat din surse regenerabile, așa încât a fost prevăzut un sistem bazat pe captarea energiei solare.
S-au mai prevăzut de asemenea:
– Sistem de ventilație cu recuperare de căldură
– Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat aferentă clădirii prin înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu LED
– Montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice
– Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă.
– Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție.
– Repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din subsolul clădirii până la căminul de branșament/de racord, după caz.
– Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție.
– Refacere finisaje grupuri sanitare.
– Reamenajare curte exterioară prin lucrări de asfaltare a trotuarelor și refacerea racordului de apă-canal până la limita de proprietate a Colegiului.

Pentru clădirea sălii de sport s-au prevăzut următoarele lucrări de reabilitare și modernizare:
– Lucrări de reabilitare termică a anvelopei;
– Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum
– Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice: sistem fotovoltaic pentru producție energie electrică;
– Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat aferente clădirii: înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, de tip LED.

Odată semnată autorizația de construire, lucrarea în valoare de 11.741.730,00 lei poate demara.

Este posibil ca imaginea să conţină: cer şi în aer liber

Este posibil ca imaginea să conţină: cer şi în aer liber

Related Articles

Citește articolul precedent:
ANUNT: Întrerupere furnizare apă potabilă în localitatea Luncani (01.04.2020)

Anunț Întrerupere furnizare apă potabilă în localitatea Luncani   Compania de Apă ARIEŞ anunță întreruperea furnizării apei potabile în data...

Închide