inTurda.ro

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca angajează medici

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca angajează medici

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca angajează medici
aprilie 08
11:05 2020

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA organizează selecția dosarelor în vederea angajării fără concurs pe perioadă
determinată de 6 luni personal pentru următoarele posturi:

 5 posturi cu normă întreagă de medic specialist/primar confirmat în specialitatea boli infecțioase.
 4 posturi cu normă întreagă de medic specialist/primar confirmat în specialitatea pneumologie.

Dosarul de înscriere la selecție va cuprinde următoarele acte:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze (model editabil atasat);
b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist și/sau primar;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu avizul pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006, cu modificările ulterioare;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) fisa de aptitudine eliberata de Medicina Muncii (candidații beneficiază de consultație gratuită în cadrul spitalului),
g) copia actului de identitate în termen de valabilitate
h) curriculum vitae;
i) polița de asigurare malpraxis;
j) copia carnetului de muncă, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitate;

Înscrierile la selecție se fac prin transmiterea dosarului pînă la data de 14.04.2020 ora 12.00. Documentele din dosarul de înscriere la selecție vor fi transmise intr-un singur mail pe cat posibil, pe adresa runos.scjucj@gmail.com.

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea la momentul angajării.

Documentele se depun la dosar în termen de valabilitate.

Rezultatul final al selecției se va afișa pe site-ul spitalului la data de 16.04.2020

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS tel.: 0264.59.27.71, int. 1120.

MANAGER
Ec.Dr. Petru ȘUȘCA

Related Articles

Citește articolul precedent:
„Pot merge la părinți să le duc produse pentru masa de Paște?”. Răspunsul Poliţiei Române!

Poliția a venit cu precizări legate de vizitele la părinți în ziua de Paște, în contextul restricțiilor de circulație impuse...

Închide