inTurda.ro

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, convocat în ședință extraordinară

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, convocat în ședință extraordinară

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, convocat în ședință extraordinară
aprilie 14
15:27 2020

DISPOZIȚIE

Nr. 252 din 14.04.2020_

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de miercuri, 15.04.2020 ora 13,00.

Art.2 Ședința va avea loc în sala de spectacole “Mircea Mihășan” a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

PRIMAR,                                     CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                              SECRETAR GENERAL

                                                      Nicolae ȘTEFAN

 

Anexa la Dispoziția nr.252 din 14.04.2020

 

 

PROIECT ORDINE DE ZI:

 

1.Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului pe anul 2019 pentru acoperirea golurilor temporare de casă din excedentul anilor precedenți (Administrația piețelor)

 

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Direcția Economică

Aviz – Comisia de specialitate nr.1

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2020 și a listei de investiții aferentă.

 

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Direcția Economică

Aviz – Comisia de specialitate nr.1

      

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare pentru copiii care provin din familii aflate în dificultate cu domiciliul legal sau reședința pe raza administrativ teritorială a municipiului Câmpia Turzii.

 

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Direcția de Asistență Socială

Aviz – Comisia de specialitate nr.1

 

 

 

PRIMAR,                                           AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN                              SECRETAR GENERAL

                                                       Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

Related Articles

Citește articolul precedent:
Informare – Facturile CAA se pot plăti acum și prin intermediul aplicației PAGO

Clienții Companiei de Apă Arieș îşi vor putea plăti de acum facturile și prin intermediul platformei de plată PAGO. Astfel,...

Închide