inTurda.ro

VIDEO: Ședința Consiliului Local Turda din data de 30 aprilie 2020

VIDEO: Ședința Consiliului Local Turda din data de 30 aprilie 2020

VIDEO: Ședința Consiliului Local Turda din data de 30 aprilie 2020
mai 02
20:45 2020

Vezi mai jos ordinea de zi:

PROIECTUL ORDINII DE ZI

AL  ŞEDINŢEI  ORDINARE A  CONSILIULUI  LOCAL al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE   30 APRILIE 2020

– ORA 13,00  –

 

  1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

 

  1. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind execuţia bugetului pe trimestrul I 2020.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind suspendarea obligaţiilor de plată a chiriei/redevenţei pentru spaţiile proprietatea Municipiului Turda cu destinaţia de cabinete medicale în care se desfăşoară activităţi de stomatologie şi tehnică dentară, pe perioada stării de urgenţă determinată de răspândirea virusului SARS-Cov-2.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ/RLU – Construire clădire de locuit S+P+2+Eretras cu 7 apartamente, împrejmuire, amenajări exterioare, branşamente utilităţi, demolare imobil existent, în Municipiul Turda, str. Avram Iancu nr. 22.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ/RLU – Zonă rezidenţială – Locuinţă familială şi anexe garaj, foişor, împrejmuire teren şi locuinţă familială şi anexe garaj, magazie, foişor, bucătărie de vară, îmrejmuire, în Municipiul Turda, str. Curcubeului, nr. 16A şi nr. 16B, judeţul Cluj.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Propuneri, întrebări, interpelări.

Related Articles

Citește articolul precedent:
S-a stins din viață încă un dascăl de excepție

Încă un suflet s-a înălțat la cer! S-a stins din viață încă un dascăl de excepție, învățătoarea Oros Paraschiva. În calitatea...

Închide