inTurda.ro

Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii convocat în ședință extraordinară

Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii convocat în ședință extraordinară

Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii convocat în ședință extraordinară
mai 21
10:35 2020

DISPOZIȚIE

Nr. _318_ din 20.05.2020

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi 21.05.2020 ora 15.00.

Art.2 (1) Ședința va avea loc în sala de ședințe „EUROPA” din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

  • Ședința Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic .

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

    

PRIMAR,                                    

Dorin Nicolae LOJIGAN                            

                                                    

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL,

Nicolae ȘTEFAN

 

Anexa la Dispoziția nr.318 din 20.05.2020

 

PROIECT ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2020 și a listei de investiții aferentă.
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.192 din 15.10.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economică (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Mobilitate Urbană Alternativă în Municipiul Câmpia Turzii”.
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Câmpia Turzii, anexa la HCL nr.146/22.08.2017 privind serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Câmpia Turzii, modificată prin HCL nr.19/ 19.02.2018.

 

 

PRIMAR,                                         

Dorin Nicolae LOJIGAN                             

                                                     

 

AVIZAT,

SECRETAR

 

Nicolae ȘTEFAN

Related Articles

Citește articolul precedent:
Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Poliţiei  Locale!

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Poliţiei  Locale!   Ziua Poliţiei Locale îmi oferă prilejul de a adresa tuturor angajaţilor...

Închide