inTurda.ro

Ședintă de îndată a Consiliului Local Turda. Vezi Ordinea de zi

Ședintă de îndată a Consiliului Local Turda. Vezi Ordinea de zi

Ședintă de îndată a Consiliului Local Turda. Vezi Ordinea de zi
iunie 11
14:38 2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL  ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE cu convocare de îndată a CONSILIULUI  LOCAL AL MUNICIPIULUI  TURDA DIN   DATA   DE   12 IUNIE 2020 – ORA 10,00  –

 

  1. Probleme ale Direcției Economice:

1.1. PROIECT DE HOTARARE  privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Administratie Publica Locala:

2.1. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea modificării Anexelor 6.1 și 7.1 la Contractul de delegare a gestiunii directe a Serviciului de transport public de călători prin curse regulate în Municipiul Turda, nr. 25492/26.11.2019.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocată pentru data de 15.06.2020.

   – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania de Apă Arieș SA.

   – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS :

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

               P  R  I  M  A  R,                                                       S E C R E T A R,

        Cristian Octavian Matei                                        general al municipiului Turda                          

                                                                                           Jr. Mărginean Elena Mihaela

Related Articles

Citește articolul precedent:
Plast Technik angajează IT-ist pentru fabrica din Turda

Plast Technik angajează IT-ist pentru fabrica din Turda. Este disponibil 1 post. DESCRIERE JOB Plast Technik angajeaza pentru fabrica din...

Închide