inTurda.ro

Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, convocat în ședintă extraordinară

Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, convocat în ședintă extraordinară

Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, convocat în ședintă extraordinară
iunie 16
09:22 2020

DISPOZIȚIE

Nr. 370 din 15.06.2020_

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de marți, 16.06.2020 ora 15,00.

Art.2 (1) Ședința va avea loc în sala de ședințe “EUROPA” din cadrul Primăriei municipiului  Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

  • Ședința Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

   

PRIMAR,                                    

Dorin Nicolae LOJIGAN                             

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN


Anexa la Dispoziția nr.370 din 15.06.2020

PROIECT ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2020.
  2. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii pentru amenajarea unui acces la strada Mihail Sadoveanu dinspre imobilul situat în municipiul Câmpia Turzii, str. Mihail Sadoveanu, nr. 20, ap. 1, înscris în CF nr. 55517 Câmpia Turzii.

 

PRIMAR,                                           

Dorin Nicolae LOJIGAN                             

 

AVIZAT,

SECRETAR GENERAL

  Nicolae ȘTEFAN

Related Articles

Citește articolul precedent:
Anunț – Remediere avarii: Întrerupere furnizare apă potabilă în municipiul Turda

Anunț - Remediere avarii Întrerupere furnizare apă potabilă în municipiul Turda Compania de Apă ARIEŞ anunță întreruperea furnizării apei potabile...

Închide