inTurda.ro

Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Turda din data de 25 iunie 2020

Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Turda din data de 25 iunie 2020

Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Turda din data de 25 iunie 2020
iunie 19
12:40 2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL  ŞEDINŢEI  ORDINARE A  CONSILIULUI  LOCAL al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE   25  iunie  2020

– ORA 13,00  –

 

 

  1. Prezentarea procesulu verbal al şedinţei ordinare precedente;

 

  1. Probleme ale Direcției Tehnice:

 

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului Dobândirea de competențe necesare unui loc de muncă prin practica națională și transnațională – cod proiect 130960 și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte POCA/633/3/14.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

 

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2019 precum si a Raportul administratorului si repartizarea profitului aferent anului 2019 la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.2 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea auditorului extern al societatii Domeniul Public Turda S.A.

– iniţiatori consilierii locali: dl.Nastase Paul, dna Crisan Sorina Mihaela, dna Pirlea Daniela, dl Moldovan Adrian Petru, dl. Moldovan Emil, dl Anca Doru Paul Ioan.

 

3.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2019 precum si  repartizarea profitului aferent anului 2019, aprobarea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2019, respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2019 la societatea Domeniul Public Turda S.A.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.4. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea  Centrul Agro Transilvania Cluj SA in vederea exercitarii drepturilor de actionar in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

  1. Probleme ale Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale:

 

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice a proiectului Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Turda și a indicatorilor tehnico-economici, conform PTE.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Arhitectului Șef:

 

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ/RLU – Zonă rezidențială în tarlaua 19 parțial extravilan, în municipiul Turda, str. Iazurilor nr. 9.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUD – Construire casă familială D+P+M, garaj auto și refacere împrejmuire în municipiul Turda, str. Câmpiei nr. 35B.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

 

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea preluarii în proprietatea Municipiului Turda și a înscrierii în domeniul public a imobilului teren în suprafață de 413 mp, înscris în CF nr. 59944 Turda, nr. cadastral 59944, situat administrativ în Turda, în zona străzii Ioan Slavici.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

6.2. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea destinației stabilită inițial în contractul de concesionare nr. 176/04.07.2002.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

6.3. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea destinației stabilită inițial în contractul de concesionare nr. 166/21.08.2003.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Directiei de Asistenta Sociala Turda;

 

        7.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea transformării/mutării unor posturi din cadrul centrelor/serviciilor aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

        7.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

        7.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contribuției lunare de întreținere/prestare a unei munci pentru beneficiarii Centrului Social de Urgență pentru persoane fără adăpost Turda – Șansa unei vieți decente.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Spitalului Municipal Turda;

 

        8.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Propuneri, întrebări, interpelări.

 

 

P  R  I  M  A  R,                                                       S E C R E T A R,

Cristian Octavian Matei                                                        GENERAL  

Jr. Mărginean Elena Mihaela

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Related Articles

Citește articolul precedent:
Aureliu Manea, un Hamlet al teatrului românesc

Aureliu Manea, un Hamlet al teatrului românesc Cartea ”Spectacole imaginare” (Imaginary Performances in Shakespeare) a marelui regizor de teatru și...

Închide