inTurda.ro

Lansare proiect: „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA TEATRULUI AURELIU MANEA, TURDA”

Lansare proiect: „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA TEATRULUI AURELIU MANEA, TURDA”

Lansare proiect: „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA TEATRULUI AURELIU MANEA, TURDA”
iulie 03
09:08 2020

ANUNȚ DE PRESĂ

                                                                                                       Data: 02.07.2020

                 

Lansare proiect

“REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA TEATRULUI AURELIU MANEA, TURDA

 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 5556 din 19.06.2020, cod SMIS 123148, pentru proiectul REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA TEATRULUI AURELIU MANEA, TURDA.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritate de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Obiectivul general al proiectului REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA TEATRULUI AURELIU MANEA, TURDA constă în îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Turda prin reabilitarea infrastructurii culturale, materializată în modernizarea și dotarea Teatrului Aureliu Manea dinTurda, până în anul 2023. Proiectul va constitui un factor de stimulare a creșterii și dezvoltării economice a municipiului Turda, respectând principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului, printr-o valorificare superioară a potențialului cultural și artistic iar, prin proiect, pe lângă reabilitarea, modernizarea și dotarea teatrului Aureliu Manea, Turda este prevăzută și reabilitarea unei porțiuni din drumului de acces, respectiv segmentul din strada Castanilor cuprins între strada Avram Iancu și strada Barbu Lăutaru, având în vedere cerințele și exingențele actuale de funcționare a teatrului. Prin reabilitarea și refuncționalizarea clădirii Teatrului Aureliu Manea din Turda, Primaria Municipiului Turda intenționează punerea în evidență a valorii istorice și patrimoniale incontestabile a clădirii, o mărturie în evoluția urbană a orașului Turda, precum și împiedicarea degradării lente a clădirii. Astfel, obiectivul general al proiectului contribuie la dezvoltarea tradiției în contemporaneitate, valorificarea ei în viața culturală, stimularea procesului de creație în toate genurile artistice, cercetarea și evaluarea realității fenomenului culturii urbane, promovarea bunurilor culturii tradiționale și contemporane în circuitul național și internațional de valori.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. OS1: Creșterea calității serviciilor culturale din municipiul Turda până în anul 2023, prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului Aureliu Manea – Turda.
  2. OS2: Creșterea până in anul 2023 a numarului beneficiarilor de servicii culturale cu 5% ca urmare reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului Aureliu Manea – Turda.
  3. OS3: Îmbunătățirea spațiilor publice urbane prin reabilitarea căii de acces către Teatrul Aureliu Manea, Turda, respectiv porțiunea din strada Castanilor cuprinsă între strada Avram Iancu și strada Barbu Lăutaru până în 2023.

Toate obiectivele specifice sunt corelate cu activitățile și rezultatele proiectului și vizează atingerea indicatorilor preconizați.

Proiectul “ REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA TEATRULUI AURELIU MANEA, TURDA” are o valoare totală de 23.273.798,19 lei, din care: 

  • 19.782.728,47 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
  • 3.025.593,70 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
  • 465.476,02 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda

Perioada de implementare a proiectului se întinde până la data de 30.12.2023, cuprinzând 80 de luni, perioadă ce include și desfășurarea activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Date de contact:
Codruța BUNGĂRDEAN – coordonator de proiect
Serviciul Finanțari Externe și Relații Internaționale
Primăria Municipiului Turda
telefon/fax 0264-311630
e-mail: proiecte@primariaturda.ro

Related Articles

Citește articolul precedent:
Primaria Turda a semnat un nou contract de finantare pe fonduri europene

🇪🇺 𝐀 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐬𝐞𝐦𝐧𝐚𝐭 𝐮𝐧 𝐧𝐨𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭̦𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧𝐚̆, în valoare de 1.718.283,07 lei. Este vorba despre proiectul ,,eTurda...

Închide