inTurda.ro

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii convocat în ședintă extraordinară

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii convocat în ședintă extraordinară

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii convocat în ședintă extraordinară
iulie 07
13:34 2020

DISPOZIȚIE

Nr. _423_ din _07.07.2020_

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de marți, 07.07.2020 ora 15,00.

Art.2 Ședința se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare, prin platforma online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

 

 

PRIMAR,                                     CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                              SECRETAR GENERAL

                                                      Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

Anexa la Dispoziția nr. _423_din 07.07.2020

PROIECT ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de acesta pentru proiectul “Măsuri și instrumente pentru planificare strategică și simplificare a procedurilor administrative în Municipiul Câmpia Turzii” având Cod SMIS 135941, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) – CP13/2019 – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2020 și a listei de investiții aferentă.

 

PRIMAR,                                           AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN                              SECRETAR GENERAL

                                                       Nicolae ȘTEFAN

Related Articles

Citește articolul precedent:
Încă două proiecte de dezvoltare pentru Municipiul Câmpia Turzii

Încă două proiecte de dezvoltare pentru Municipiul Câmpia Turzii ! Astăzi am depus la Compania Națională de Investiții cereri de...

Închide