inTurda.ro

Consiliul Local Câmpia Turzii convocat în ședintă extraordinară

Consiliul Local Câmpia Turzii convocat în ședintă extraordinară

Consiliul Local Câmpia Turzii convocat în ședintă extraordinară
iulie 21
13:01 2020

DISPOZIȚIE

Nr. _448_ din _21.07.2020_

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de marți, 21.07.2020 ora 15,00.

Art.2 Ședința se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare, prin platforma online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

 

PRIMAR,                                    

Dorin Nicolae LOJIGAN                           

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

  SECRETAR GENERAL

                 Nicolae ȘTEFAN


Anexa la Dispoziția nr. _448_din 21.07.2020

 

PROIECT ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului VĂSIE CĂTĂLIN EUGEN și vacantarea locului acestuia în cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Câmpia Turzii și Compania de Apă Arieș S.A.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea ETAJARE IMOBIL GRĂDINIȚA PINOCCHIO ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI CREȘE RETEZATULUI, nr. 8, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.

 

  1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 55946 Câmpia Turzii.

 

PRIMAR,                                          

Dorin Nicolae LOJIGAN                             

  

AVIZAT,

SECRETAR GENERAL

 Nicolae ȘTEFAN

 

Related Articles

Citește articolul precedent:
Un nou accident mortal în Judetul Cluj. Interventie cu elicopterul SMURD

Conform reprezentantilor Ipj Cluj un conducător auto de 52 de ani, din comuna Floresti, jud Cluj, care se deplasa pe...

Închide