inTurda.ro

ŞEDINŢĂ  EXTRAORDINARĂ cu convocare de îndată a CONSILIULUI  LOCAL AL MUNICIPIULUI  TURDA

ŞEDINŢĂ  EXTRAORDINARĂ cu convocare de îndată a CONSILIULUI  LOCAL AL MUNICIPIULUI  TURDA

ŞEDINŢĂ  EXTRAORDINARĂ cu convocare de îndată a CONSILIULUI  LOCAL AL MUNICIPIULUI  TURDA
august 10
16:18 2020


PROIECTUL ORDINII DE ZI

AL  ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE online cu convocare de îndată a  

CONSILIULUI  LOCAL AL MUNICIPIULUI  TURDA

DIN   DATA   DE   11 AUGUST 2020

– ORA 09,00  –

 

1.1. PROIECT DE HOTARARE  privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Felezeu Cristian George şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcției Economice:

 

2.1. PROIECT DE HOTARARE  privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcției Tehnice:

 

3.1. PROIECT DE HOTARARE  privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – “Construire bază sportivă tip 1 în municipiul Turda, str. Stadionului FN, județul Cluj”.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

 

4.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociației „ Club Sportiv Sticla Arieșul Turda”.

   – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

4.2. PROIECT DE HOTARARE  privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de membru asociat în Adunarea Generala a Asociației „ Club Sportiv Sticla Arieșul Turda” convocată în data de 13.08.2020.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

4.3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A.

   – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

               P  R  I  M  A  R,                       S E C R E T A R,

        Cristian Octavian Matei                       general al municipiului Turda                          

                                                                                           Jr. Mărginean Elena Mihaela 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
consiliul local campia turzii online
Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

  DISPOZIȚIE Nr. _481_ din 10.08.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară Primarul Municipiului Câmpia Turzii; În conformitate cu...

Închide