inTurda.ro

Ședință extraordinară la Câmpia Turzii

Ședință extraordinară la Câmpia Turzii

Ședință extraordinară la Câmpia Turzii
august 13
19:03 2020
DISPOZIȚIE Nr. _491_ din 13.08.2020
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară
Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările șicompletările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1 Se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de vineri, 14.08.2020 ora 11,00.
Art.2 Ședința se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare, prin platforma online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.
PROIECT ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr.117/2018 privind aprobarea Regulamentului referitor la regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr.69/2000.
PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN
AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN
Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Un nou început pentru fotbalul turdean! Astăzi a avut loc ședința Adunării Generale a Asociaților ACS STICLA ARIEȘUL TURDA

Un nou început pentru fotbalul turdean! Astăzi a avut loc ședința Adunării Generale a Asociaților ACS STICLA ARIEȘUL TURDA. Cu...

Închide