inTurda.ro

ANUNȚ – În atenția crescătorilor de albine și a producătorilor apicoli din Municipiul Câmpia Turzii

ANUNȚ – În atenția crescătorilor de albine și a producătorilor apicoli din Municipiul Câmpia Turzii

ANUNȚ – În atenția crescătorilor de albine și a producătorilor apicoli din Municipiul Câmpia Turzii
septembrie 08
13:34 2020

ANUNȚ
-În atenția crescătorilor de albine și a producătorilor apicoli din Municipiul Câmpia Turzii-
Având în vedere situația specială, din punct de vedere hidrometeorologic, care s-a perpetuat în țara noastră, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția de Agricultură a Județului Cluj anunță acordarea unui „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile, manifestate în perioada martie-mai 2020”.
Spirijinul acordat va fi de 25 lei/familie de albine și de acesta vor putea beneficia toți crescătorii de albine, indiferent de forma de organizare, care îndeplinescu cumulativ următoarele condiții:
a) au familiile de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data de 1 martie 2020, conform Sistemului Unitar de indentificare a stipinelor și stupilor, gestionat de Agenția Națională de Zootehnie;
b) au familiile de albine înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranțăa alimentelor județeană, respectiv a Municipiului București.
Potențialii beneficiari vor depune la DAJ Cluj, până la data de 15 septembrie 2020 (inclusiv), o cerere (formular-tip) însoțită de următoarele documente:
a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal:
b) copie a atestatului de producător în cazul solicitanților persoane fizice;
c) copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum și o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;
d) dovada cont activ bancă/trezorerie;
e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a Municipiului București pe a cărei rază teritorială se desfășoară permanent activitatea stupinei.
Cererile (formularele-tip) se pot descărca de pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, accesând următorul link: https://campiaturzii.ro/fisiere-campia-turzii/2020/09/Cerere_minimis_apicol.pdf
Cererile, însoțite de documentele men ționate mai sus, se pot depune și prin fax, la numărul 0264-591414, prin email la adresa office@dadrcj.ro sau prin poștă, la adresa: Direcția Pentru Agricultură Județeană Cluj, Mun. Cluj Napoca, strada Fagului, nr.17, județul Cluj.
Relații suplimentare se pot obține la ing. Lucaci Claudia, tel: 0264-591752
Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Avram Gal: Au trecut 4 ani din viața noastră în care am fost conduși de administrația PNL. Acum, în ULTIMA LUNĂ de campanie, au început să ne prezinte iarăși zeci de PROMISIUNI,

  Dragi prieteni și concetățeni din Câmpia Turzii, Au trecut 4 ani din viața noastră în care am fost conduși...

Închide