inTurda.ro

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară
septembrie 09
08:56 2020 

 

DISPOZIȚIE

   Nr. _528_ din _9.09.2020_

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de miercuri, 09.09.2020 ora 15,00.

Art.2 Ședința se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare, prin platforma online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

Anexa la Dispoziția nr. _528_din 09.09.2020

 

PROIECT ORDINE DE ZI:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”EXTINDERE PARC INDUSTRIAL DIN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII”.
  2. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea acordării facilităților prevăzute de art.20 din legea 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale în scopul extinderii parcului industrial al municipiului Câmpia Turzii.
  3. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de accesare pentru liniile de credit contractate de COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.

 

 

 

 

PRIMAR,                                          

Dorin Nicolae LOJIGAN                             

 

 

AVIZAT,

SECRETAR GENERAL

                                                       Nicolae ȘTEFAN

                                                   

 

 

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
PSD Turda: Rămas bun, Cristel Frînc!

  Rămas bun, Cristel Frînc! Organizația PSD Turda deplânge pierderea unui coleg, unui revoluționar și unui om care a iubit...

Închide