inTurda.ro

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

DISPOZIȚIE  privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară
septembrie 17
14:22 2020
DISPOZIȚIE
   Nr. _542_ din _17.09.2020_
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară
Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1 Se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 17.09.2020 ora 15,00.
Art.2 Ședința se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare, prin platforma online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.
PRIMAR,                                     Dorin Nicolae LOJIGAN
CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL
                                                       Nicolae ȘTEFAN
Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Întrerupere furnizare apă potabilă în municipiul Câmpia Turzii

Închide