inTurda.ro

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI  LOCAL AL MUNICIPIULUI   TURDA

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI  LOCAL AL MUNICIPIULUI   TURDA

ORDINEA DE ZI  A ŞEDINŢEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI  LOCAL AL MUNICIPIULUI   TURDA
septembrie 18
14:09 2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

AL  ŞEDINŢEI  ORDINARE ONLINE A

CONSILIULUI  LOCAL al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE   24 SEPTEMBRIE  2020

– ORA 13,00  –

 

  1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;
  2. Probleme ale Direcției Tehnice:

        2.1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi în Municipiul Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Urbanism, Autorizații de Construire și Cadastru:

        3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în Municipiul Turda, teren situat în intravilanul Municipiului Turda, str. Drumul Ceanului nr. 9A, județul Cluj, înscris în CF nr. 60324 Turda și identificat prin nr. top. 3995/21/35/1.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în intravilanul Municipiului Turda, str. Livezilor FN, județul Cluj, înscris în CF nr. 53354 Turda și identificat prin nr. top. 3995/17/9/1, 3995/17/10/1, 3995/24/1/1.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ și PLU aferent – Stabilire zone funcționale cu subzone locuințe familiale prin scoaterea terenurilor din circuitul agricol și introducerea în teritoriul intravilan tarlaua 19, accesibile din strada Iazurilor.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Evidență Patrimoniu:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea HCL nr. 22/28.02.2019 referitoare la darea în administrare către Școala Gimnazială Andrei Șaguna și alternativa educațională Waldorf Turda a unor spații situate administrativ în Municipiul Turda, str. Ștefan cel Mare, nr. 6, județul Cluj.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Propuneri, întrebări, interpelări.

 

 

P  R  I  M  A  R,                                                              S E C R E T A R,

Cristian Octavian Matei                                                           GENERAL  

Jr. Mărginean Elena Mihaela

 

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii; În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și...

Închide