inTurda.ro

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședintă ordinară

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședintă ordinară

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședintă ordinară
noiembrie 13
16:28 2020

DISPOZIȚIE

Nr. 663 din 13.11.2020

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 19.11.2020 ora 13,00.

Art.2 Ședința va avea loc în Sala de Spectacole „Mircea Mihășan” a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

                      

Anexa la Dispoziția nr. 663 din 13.11.2020

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar în unitățile școlare din Municipiul Câmpia Turzii pentru anul școlar 2020-2021.
2. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii ca membri în Consiliul de Administraţie şi ca membri în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

3. Proiect de hotărâre de numire a doi reprezentanți aiConsiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii ca membri și numirea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii ca membri supleanți în Consiliul de Administraţie la Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii.

4. Proiect de hotărâre privind premierea cuplurilor care sărbătoresc ,,Nunta de aur” în anul 2020.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca asupra unui teren, în vederea executării lucrării ,,Racordare la rețeaua electrică a imobilului situat în Câmpia Turzii, str. Cucului, nr. 27,  jud. Cluj”.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a locuințelor A.N.L. situate în municipiul Câmpia Turzii, care își încetează efectele în decursul anului 2021.
7. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 55675 Câmpia Turzii.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui teren aflat în domeniul privat al municipiului Câmpia Turzii, atribuit în temeiul Legii nr.15/2003, către proprietarul construcției edificată pe acest teren.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unei copertine și a unui garaj auto pe      str. Piața Unirii nr. 12, la limita de proprietate a municipiului Câmpia Turzii.

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea condominiilor situate în municipiul Câmpia Turzii.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de parcare pentru parcările de reședință din Municipiul Câmpia Turzii.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea

CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE SIGILII, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI, str. Iancu JIANU,  nr. 13, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ȘI REPARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, cartier Șarât, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+M, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, str. George BACOVIA, nr. 15, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.
15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.​​

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.​​​

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.​​

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor societății COMPANIA DE APĂ ARIEȘS.A.

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.​​​

20. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societățiiCentrul Agro Transilvania Cluj S.A. din data de 04.12.2020.

21. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a calității de membru în Consiliul de Administrație la societatea DOMENIUL PUBLIC Câmpia Turzii S.A. a domnului SOCACIU GHEORGHE și desemnarea unui membru provizoriu.

22. Proiect de hotărâre privind admiterea/respingerea plângerii prealabile, formulată împotriva Hotărârii nr.154/2020 a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii.

23. Diverse

PRIMAR,                                          

Dorin Nicolae LOJIGAN                            

AVIZAT,

SECRETAR GENERAL

  Nicolae ȘTEFAN

                                                   

 

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Firmă din Turda ANGAJEAZĂ Inspector Protecția Muncii

Detaliile jobului Full-time   Descrierea postului Angajez inspector protectia muncii, absolvent al cursului in domeniul securitatii si sanatatii in munca,...

Închide