inTurda.ro

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară
noiembrie 24
21:38 2020

DISPOZIȚIE
Nr. 689 din24.11.2020
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în
ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al
Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de miercuri, 25.11.2020 ora
14,00.
Art.2 Ședința va avea loc în Sala de Spectacole „Mircea Mihășan” a
Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine
de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție,
modalitatea de desfășurare a ședinței fiind cu participarea fizică a
consilierilor locali.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la
dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia
Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii
și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi
există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului
Juridic.

 

Anexa la Dispoziția nr. 689 din 24.11..2020

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2020 și a listei
de investiții aferentă.

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități la plata
impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri, în anul 2020,
pe perioada stării de alertă.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea
societății “Parc Industrial Câmpia Turzii “ S.A. a imobilului înscris în
CF. 55980 Câmpia Turzii.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării
regulamentului de funcţionare
al PARCULUI INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare
a ofertelor pentru accesul rezidenților în Parcul Industrial Câmpia
Turzii S.A.

        6.Proiect de hotărâre privind aprobarea  caietului de sarcini în
vederea organizării licitației publice pentru atribuirea în folosință
exclusivă a parcelelor disponibile în incinta societății Parc Industrial
Câmpia Turzii S.A.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea: ’’Actualizării programului
anual de întreţinere, amenajare și înfrumusețare a spațiilor verzi din
municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2020’’

        8.Proiect de hotărâre privind aprobarea ’’Actualizării programului
anual pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea
străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale,
amenajare și întreținere mobilier stradal, fântâni arteziene și
decorative, statui și monumente, cu excepția monumentelor istorice
clasificate, amenajări, dotări, întrețineri locuri de joacă, fitness și
skate- park aferente, domeniului public si privat al municipiului Câmpia
Turzii, pentru anul 2020’’

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,
  SECRETAR GENERAL
    Nicolae ȘTEFAN

 
Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Cozmin Sasa: Pop Petre, Isac Ionel și Monica Uiorean NU FAC parte din Organizația PRO România Câmpia Turzii

Fostul candidat la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Cozmin Sasa - președintele PRO România filiala Câmpia Turzii, a transmis în această...

Închide