inTurda.ro

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară
ianuarie 07
09:27 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII SE ÎNTRUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ
EXTRAORDINARĂ

DISPOZIȚIE
Nr. 4 din 07.01.2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în
ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de vineri, 08.01.2021 ora 10,00.

Art.2 (1) Ședința va avea loc în sala de ședințe “EUROPA” din cadrul Primăriei municipiului Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2)Ședința Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor locali în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

Anexa la Dispoziția nr. 4 din 07.01.2021

PROIECT ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Municipiului Câmpia Turzii a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 în sumă de 1.814.459,11 lei,
acoperirea definitivă din excedentul activităților finanțate integral din venituri proprii a deficitului secțiunii de funcționare pe anul 2020 în sumă de 47.888,84 lei şi utilizarea excedentului pe anul 2020 pentru acoperirea golurilor temporare de casă din excedentul anilor precedenți (Administrația piețelor).

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

 
Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
VIDEO: „Survivor Romania” incepe sambata, la ora 20:00, la Kanal D!

PREMIERA | „Survivor Romania” incepe sambata, la ora 20:00, la Kanal D! Daniel Pavel, om de radio si TV, va...

Închide