inTurda.ro

PUZ-ul pentru al doilea magazin LIDL din Turda! Publicul este invitat să transmită observații și sugestii. Galerie FOTO

PUZ-ul pentru al doilea magazin LIDL din Turda! Publicul este invitat să transmită observații și sugestii. Galerie FOTO

PUZ-ul pentru al doilea magazin LIDL din Turda! Publicul este invitat să transmită observații și sugestii. Galerie FOTO
ianuarie 19
09:55 2021

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI SUGESTII privind propunerile cuprinse în:

PLANUL URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANIS pentru PUZ/RLU : CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJĂRI ACCESE ȘI LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE ȘI TOTEM, RACORDURI LA UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, Piața Romană nr.17, mun. Turda, jud. Cluj

Inițiator: MUNICIPIUL TURDA, Mun. Turda, , P-ta 1 Decembrie 1918, nr.28, Jud. Cluj
Consultare în perioada:Mențiune : datorită situației de epidemie cu Covid-19 nu se fac întâlniri directe cu populația
Eventuale observații sau sesizări vă rugăm să fie depuse online, răspunsurile se vor transmite tot pe acestă cale.
Mail: contact@primariaturda.ro
15.01.2021 – 10.02.2021
Răspunsul la observații în perioada: 11.02.2021 – 15.02.2021
Consultare directă:Mențiune : datorită situației de epidemie cu Covid-19 nu se fac întâlniri directe cu populația.
În cazuri speciale publicul va fi primit pentru consultare în holul porții de access a Primăriei
Documentație PUZ/RLU expusă la Primăria Municipiului Turda, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.28, și hol Ghișeu Unic, p-ța 1 Decembrie 1918, nr.33 între orele 8.00-14.00
Consultare pe site-ul Primăriei Turda: < www.primariaturda.ro >
Persoane responsabile cu informarea și consultarea publicului, din cadrul Primăriei Municipiului Turda: • Șef serviciu SUATC Marin Fântână – cam.25,
• consilier, arh. Chevereșan Soran – cam.23

Sursa imagini: PrimariaTurda.ro

Obiectul PUZ. Conform datelor de temă beneficiarul solicită realizarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea acordurilor şi avizelor necesare aprobării P.U.Z, în vederea “construirii unui supermarket LIDL, amenajări accese și locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare și totem, racorduri si branșamente la utilități, împrejmuire” pe terenul aflat in U.T.R. IN5 – zona cu Activități industriale nepoluante – teren pe care se află clădirea fostei Fabrici de bere – monument istoric și de arhitectură având cod CJ-II-m-B-07787, situl arheologic Orașul Medieval Turda având cod CJ-I-s-A-07210 și situl arheologic Orașul Roman Potaissa, având codul CJ-I-s-A-07210-03.

Prin avizul de oportunitate nr. 2/05.06.2019, actualizat în data de 04.10.2019 și 30.04.2020, Primăria Municipiului Turda a delimitat zona de studiu şi zona reglementată pentru această documentaţie de urbanism.

 Zona reglementată prin prezentul PUZ se referă doar la teritoriul delimitat prin Avizul de oportunitate nr. 2 din 04.10.2019 astfel:

 – la nord de Piața Romană respectiv U.T.R. C5,

– la sud de Pârâul Sândului

– la est de Râul Arieș și de proprietatea înscrisă în c.f.nr.53893

 – la vest de strada Miron Costin Pentru terenul care face obiectul aceste documentații s-a aprobat de către Primăria Municipiului Turda prin avizul de oportunitate modificarea/reconversia funcțiunii dominante din activități industriale nepoluante a UTR IN5 după cum urmează:

– în zonă centrală UTR C5-1

 – pe partea nordică, subzonă cu funcțiuni dominante de interes public: activități cultural-educative (pe parcela fostei fabrici de bere) și pe partea centrală, ca subzonă cu funcțiuni complementare: dotări comerciale și amenajări aferente (parcela aferentă magazinului Lidl propus)

 – în zonă cu locuire UTR LC4-1 pe partea sudică, ca zonă cu locuire colectivă în clădiri cu puține niveluri, cu funcțiuni complementare locuirii și spații verzi de agrement.

 Rolul acestui P.U.Z. este de a reglementa modul de utilizare, echipare şi ocupare a terenului aflat în proprietatea unei persoane juridice în vederea reglementarii caracterului urban a terenurilor deținute. Acest P.U.Z. urmează să precizeze şi să detalieze respectarea prevederilor R.L.U. al municipiului Turda, în zona studiată.

Evoluţia zonei. Primele menționări legate de zona studiata sunt din 1796 când a fost realizată aici Fabrica de bere, în perioada de dezvoltare industriala a orașului Turda.

Fabrica de bere a fost înființată ca societate pe acțiuni în jurul anului 1878 și, la scurt timp după aceasta, a fost extinsă și renovată în 1880. Clădirea principală, corpul cel mai cunoscut și emblema de azi a ansamblului, a fost terminată abia în anul 1911. Un moment important pentru rolul de reper în oraș, pe care I-a avut din totdeauna, marchează anul 1936, începând de când strada alăturată se va numi „Strada Fabricii de Bere”.

Fabrica a fost închisă în timpul celui de al doilea Război Mondial, când clădirea a fost grav afectată. După război și-a reluat activitatea, iar în 1947 a fost naționalizată. În anul 1963 este menționată ca Fabrica de Malț Turda în documentația unei reparații capitale, lucrare ce consta în reparația exterioară a 3 obiecte ale ansamblului de construcții ce alcătuiesc secția de malț Turda, și anume: – clădirea principală; – pavilionul administrativ – pavilionul de locuințe împreună cu cabina portarului. În 1996 odată cu modernizarea fabricii, secția de malț de la Turda a devenit prea mică pentru necesarul producției, astfel că întregul proces de fabricație s-a mutat la Cluj.

Fabrica de Bere din Turda a fost dezafectată înainte de anul 2000. SC Ursus SA, considerând construcțiile de la Turda neoportune pentru utilizare în producția de bere, le-a scos la vânzare. Fabrica de bere Turda a fost cumpărata în primăvara anului 2004 de un investitor particular (Fundația Familiei Rațiu). Î

n prezent pe terenul Fabricii de Bere din Turda se găsesc următoarele construcții care alcătuiesc ansamblul fabricii:

– clădirea principală, dezafectată

– clasată ca monument istoric

– casa de reglare a gazelor naturale

– construcție cu valoare istorică neînscrisă în cartea funciară

– un post de transformare

– construcție neînscrisă în cartea funciară

– două case de poartă

– construcții neînscrise în cartea funciară

– o clădire cu funcțiune de locuire, actualmente neutilizată

– construcție neînscrisă în cartea funciară

În anul 2006 Consiliul Local Turda a dat avizul pentru realizarea în spațiul fostei fabrici de bere a unui centru comercial și a unor hale de tip retail, cu condiția de a respecta și a lăsa nealterată clădirea monument. Derularea acestui proiect, pornit de proprietarii actuali, familia Rațiu, nu a mai fost continuat probabil din cauza crizei financiare. În perioada 2007-2008, a fost demolat edificiul Casei Berii, monumentul istoric de secol XVIII care a generat înființarea fabricii de bere din sec. al XIX-lea.

DOCUMENTE:

1 00_PANOU_CONSULTARE_PUZ_SUPERMARKET_LIDL_P-TA_ROMANA_17_LIDL_ROMANIA
2 01_MEMORIU_PREZENTARE_PUZ_SUPERMARKET_LIDL_P-TA_ROMANA_17_LIDL_ROMANIA 
3 02_RLU_PUZ_SUPERMARKET_LIDL_P-TA_ROMANA_17_LIDL_ROMANIA
4 03_INCADRAREA_IN_TERITORIU_PUZ_SUPERMARKET_LIDL_P-TA_ROMANA_17_LIDL_ROMANIA 
5 04_SITUATIA_EXISTENTA_PUZ_SUPERMARKET_LIDL_P-TA_ROMANA_17_LIDL_ROMANIA 
6 05_ZONE_FUNCTIONALE_PUZ_SUPERMARKET_LIDL_P-TA_ROMANA_17_LIDL_ROMANIA
7 06_REGLEMENTARI_FUNCTIONALE_PUZ_SUPERMARKET_LIDL_P-TA_ROMANA_17_LIDL_ROMANIA
8 07_REGLEMENTARI_ECHIPARE_EDILITARA_PUZ_SUPERMARKET_LIDL_P-TA_ROMANA_17_LIDL_ROMANIA
9 08_PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR_PUZ_SUPERMARKET_LIDL_P-TA_ROMANA_17_LIDL_ROMANIA 
10 09_ILUSTRARE_URBANISTICA_PUZ_SUPERMARKET_LIDL_P-TA_ROMANA_17_LIDL_ROMANIA
11 10_ILUSTRARE_01_PUZ_SUPERMARKET_LIDL_P-TA_ROMANA_17_LIDL_ROMANIA 
12 11_ILUSTRARE_02_PUZ_SUPERMARKET_LIDL_P-TA_ROMANA_17_LIDL_ROMANIA 
13 12_ILUSTRARE_03_PUZ_SUPERMARKET_LIDL_P-TA_ROMANA_17_LIDL_ROMANIA 
14 13_ILUSTRARE_04_PUZ_SUPERMARKET_LIDL_P-TA_ROMANA_17_LIDL_ROMANIA 
15 14_ILUSTRARE_05_PUZ_SUPERMARKET_LIDL_P-TA_ROMANA_17_LIDL_ROMANIA
Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
La nivelul judetului Cluj circulatia se desfășoară în conditii specifice sezonului rece

  Consiliul Judeţean Cluj informează participanţii la trafic în legătură cu faptul că, în cursul dimineţii zilei de marți, 19...

Închide