inTurda.ro

Programare online în vederea eliberării certificatelor de cazier judiciar

Programare online în vederea eliberării certificatelor de cazier judiciar

Programare online în vederea eliberării certificatelor de cazier judiciar
ianuarie 26
13:12 2021

 ELIBERAREA CAZIERULUI JUDICIAR ÎN JUDEŢUL CLUJ

Începând cu data de 22.01.2021 programările pentru solicitarea documentelor pe linie de cazier judiciar se vor realiza exclusiv on-line accesând pagina:

https://ecaziere.ro/

Pentru reducerea eforturilor și timpilor de așteptare la ghișeu în vederea procurării documentelor necesare obținerii serviciilor publice și ținând cont de măsurile impuse pentru protejarea cetățenilor și prevenirea răspândirii infecției cu noul coronavirus COVID-19:

– persoanele vor prezenta la ghișeu cererile completate în prealabil;
– instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice vor solicita extrasul de pe cazierul judiciar în baza consimțământului scris al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice;
– instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane vor solicita o copie de pe registru cu acordul persoanei verificate.FACEM URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

Pentru înscrierea la școlile de șoferi nu este obligatorie prezentarea certificatul de cazier judiciar, copia acestuia putând fi înlocuită cu o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul nu se încadrează în prevederile legale în vigoare privind interdicția de a se prezenta la examenul pentru obținerea permisului de conducere.

Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice pot solicita Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative eliberarea extrasului de pe cazierul judiciar, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice, fără a mai fi necesară prezentarea persoanei la ghișeu.

Instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane pot solicita, cu acordul persoanei verificate, o copie de pe Registru, fără a mai fi necesară prezentarea persoanei la ghișeu.

Instituțiile menționate mai sus au obligația de a solicita prezentarea certificatului de integritate comportamentală doar persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi; totodată, certificatul de integritate comportamentală NU se solicită pentru participarea la concursuri, examene, titularizări, etc.

În conformitate cu prev. art.18 alin.2 din Legea nr.118/2019 „În situația în care persoana în cauză este cetățean străin sau fără cetățenie, se va solicita acesteia prezentarea cazierului judiciar sau a unui alt document oficial, emis de autoritățile competente din statul al cărui resortisant este, care să ateste dacă a săvârșit sau nu una dintre infracțiunile prevăzute la art. 2 alin.1.”â
Adeverințele de integritate comportamentală și formularul standard multilingv care însoțește certificatul de cazier judiciar SE ELIBEREAZĂ NUMAI la Sediul Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative din municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu, nr.167
Cererile pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar vor fi depuse doar la ghișeu, conform programului de lucru cu publicul:

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:La sediul Poliţiei Municipiului Turda

Luni 10:00 – 12:00

Miercuri 13:00 – 15:00

Vineri  10:00 – 12:00


La sediul Poliţiei Municipiului Câmpia Turzii

Marţi 10:00 – 12:00

Miercuri 10:00 – 12:00

Joi 13:00 – 15:00


 


Telefon: 0264 / 432727; 0264 / 505248; 0264 / 505245

Fax: 0264 / 433062;

email: cluj.cazier@cj.politiaromana.ro

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Proiectul Aquapark Turda a atras atenția marilor companii hoteliere internaționale

Marile proiecte de turism ale Turzii au trezit atenția investitorilor. Lanțul hotelier Hilton s-a arătat interesat de parcul acvatic de...

Închide