inTurda.ro

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară
februarie 19
11:26 2021
DISPOZIȚIE
Nr.134_din19.02.2021

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 25.02.2021 ora 13:00.
Art.2 Ședința va avea loc în Sala de Spectacole „Mircea Mihășan” a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PROIECT ORDINE DE ZI

1.Prezentarea Indicatorilor de performanță și de evaluare a activității pentru anul 2020.

2. Proiect de hotărâre privind acordarea sumei de 3000 lei (exclusiv taxele și impozitele aferente), de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii, sportivului Dudaș Horațiu Bogdan, ca urmare a obținerii unor rezultate deosebite la popice.

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. pentru aprobarea închirierii unui teren.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 2 din 27.03.2019.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosință asupra unui teren atribuit în baza Legii nr. 15/2003 și atribuirii dreptului de folosință asupra aceluiași teren, în favoarea actualului proprietar al construcției edificată pe teren.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de începere a lucrărilor de construire a locuinței pe un teren atribuit în temeiul Legii nr. 15 din 2003.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de parteneriat dintre Consiliul local al Municipiului Câmpia Turzii și Asociația Centrul de Îngrijire și Asistență Acoperământul Maicii Domnului Turda având ca obiect acordarea de servicii de îngrijire și asistență în regim rezidential pentru un număr de 15 vârstnici, contract aprobat prin HCL nr. 45/2015.

8. Diverse

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN
Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Un șofer beat din Câmpia Turzii a provocat un accident grav. Două victime au fost transportate la Spital. FOTO

Conform reprezentantilor Ipj Cluj la data de 18 februarie a.c., în jurul orei 18.30, s-a produs un eveniment rutier pe...

Închide