inTurda.ro

Loc de muncă vacant la Aeroportul Cluj: Referent de specialitate – Serviciul Financiar

Loc de muncă vacant la Aeroportul Cluj: Referent de specialitate – Serviciul Financiar

Loc de muncă vacant la Aeroportul Cluj: Referent de specialitate – Serviciul Financiar
martie 16
16:44 2021
AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 30.03.2021, ora 10.00, selecţie pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată:

Referent de specialitate – Serviciul Financiar: 1 post

Condiţii necesare:

• Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență;
• Experiență în domeniul economic de minimum 4 ani;
• Cunoştinţe de limba engleză – nivel avansat;
• Cunoştinţe Microsoft Office (Word, Excel);
• Cunoștințe aprofundate în domeniul activității economico-financiare, legislației financiar contabile și fiscale;
• Capacitate de analiză şi sinteză, disponibilitate la sarcinile de serviciu şi dorinţă de perfecţionare;
• Experiență și abilitate în management financiar – contabil;
• Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
• Rezistență la stres;
• Fără cazier;
• Abilităţi de comunicare, inițiativă, cooperare şi lucru în echipă;

• Seriozitate şi profesionalism.

Avantaj:
• Deținere certificare membru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, master, doctorat, MBA;
• Experiență privind utilizarea programului de gestiune și contabilitate WinMentor;
• Experiență pe un post similar într-o regie autonomă/societate comercială;
• Experienta în elaborarea si implementarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile;

• Experiență în domeniul aeroportuar;

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Cerere pentru înscrierea la selecție;
• Curriculum Vitae;
• Copie C.I.;
• Două recomandări;
• Copie a actelor doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
• Alte calificări;
• Copie a carnetului de muncă;
• Extras REVISAL de la ITM sau adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;
• Declarație pe propria răspundere în care trebuie să fie menționat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
• Declarație privind motivele necontinuității în muncă sau studii pentru perioadele ce depășesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;

• Adeverință de la medicul de familie.

Probele de selecţie:
Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:
– Selecţia dosarelor de înscriere;
– Proba scrisă – 2 ore;
– Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

Data limită de înscriere:

Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 29.03.2021, ora 12:00.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon 0264 / 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).
Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
DAS Turda: În atenția tuturor persoanelor care doresc să se vaccineze

ANUNȚ - Direcția de Asistență Socială Turda. În atenția tuturor persoanelor care doresc să se vaccineze. Vă informăm că începând...

Închide