inTurda.ro

ANUNȚ recrutare voluntari la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din Municipiul Câmpia Turzii

ANUNȚ recrutare voluntari la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din Municipiul Câmpia Turzii

ANUNȚ recrutare voluntari la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din Municipiul Câmpia Turzii
mai 05
13:08 2021

 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Câmpia Turzii, cu sediul în municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2, înființat prin H.C.L. 52/2021 privind constituirea serviciului, selecționarea și încadrarea personalului voluntar în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, recrutează voluntari cu scopul implicării active a voluntarului în viaţa comunităţii.

Voluntariatul se desfașoară pe baza unui contract care se încheie pe o perioadă de 5 ani şi se reînnoieşte tacit dacă nici una dintre părţi nu îşi exprimă în scris intenţia de denunţare a contractului cu 15 zile înainte de expirarea termenului pe care a fost încheiat.

Primul contract de voluntariat cuprinde o perioadă de probă de 3 – 6 luni, inclusă în durata totală a acestuia, care se finalizează prin teste şi verificări practice. În perioada de probă părţile pot rezilia contractul din proprie iniţiativă.

Principiile care vor sta la baza exercitării voluntariatului în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă sunt:

✅implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;
✅selecţionarea voluntarilor fără discriminări, pe baza egalităţii de şanse;
✅participarea ca voluntar numai pe baza consimţământului scris prin semnarea contractului de voluntariat;
✅asumarea liber consimţită de către voluntar a suportării riscurilor pe care le presupune activitatea în Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă voluntar.
Persoana care solicită să se încadreze ca voluntar în serviciul de urgenţe trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
✅să aibă domiciliul în municipiul Cîmpia Turzii;
✅să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani şi 50 de ani;
✅să fie apt din punct de vedere medical;
✅să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie.

Documente necesare:
– cerere tip;
– copie act de identitate;;
– recomandare de la ultimul loc de muncă/ de la un profesor din cadrul unității de învățământ în care studiezi/ sau alte asociații/instituții unde ai mai desfășurat sau desfășori muncă de voluntariat;

Selecția și recrutarea voluntarilor se va face în urma unui interviu, având la bază dosarul complet.

Oferim:
– vizită medicală ;
– contract de voluntariat;
– certificat de voluntariat;
– oportunitatea de implicare activă în rezolvarea problemelor comunității;
– participarea gratuită la cursurile organizate de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Câmpia Turzii.

Persoanele care doresc să se înscrie, o pot face până la sfârșitul lunii mai 2021.
Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon: 0264/130, persoane de contact: Marinca Teodor Valentin, Iurian Corneliu Gabriel.

Model cerere voluntariat

CERERE DE VOLUNTARIAT
Subsemnatul/a………………………………………………, cu CNP…………………………………….., domiciliat/ă în …………………………….., posesor a C.I. Seria…………..nr…………………., având ocupația /profesia………………………………….la………………………………….., prin prezenta vă solicit acordul de a participa în calitate de voluntar la activitățile de voluntariat organizate de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Câmpia Turzii.
Menționez că am luat la cunoștință prevederile regulamentului privind organizarea și funcționarea activității voluntarilor în cadrul Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din Primăria Municipiului Câmpia Turzii, pe care mă oblig să le respect.
Anexez prezentei următoarele documente:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Număr de telefon de contact:………………………………………………………………………………………..
Data Semnătura

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Foto/VIDEO. Accident rutier mortal în județul Cluj: Un motociclist a decedat! Impact frontal cu un autocamion

Un accident mortal a avut loc astăzi, pe DN1E60, la ieșirea din localitatea clujeană Căpușu Mare. Conform reprezentantilor IPJ Cluj...

Închide