inTurda.ro

Lansare proiect „ÎNFIINȚAREA SECȚIEI ETNOGRAFICE A MUZEULUI DE ISTORIE TURDA”

Lansare proiect „ÎNFIINȚAREA SECȚIEI ETNOGRAFICE A MUZEULUI DE ISTORIE TURDA”

Lansare proiect „ÎNFIINȚAREA SECȚIEI ETNOGRAFICE A MUZEULUI DE ISTORIE TURDA”
iunie 11
07:22 2021

ANUNȚ DE PRESĂ

                                                                                                                                                  Data:10.06.2021

Lansare proiect

ÎNFIINȚAREA SECȚIEI ETNOGRAFICE A MUZEULUI DE ISTORIE TURDA

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 6931/ 02.06.2021,  cod SMIS 2014+: 125663, pentru proiectul „ÎNFIINȚAREA SECȚIEI ETNOGRAFICE A MUZEULUI DE ISTORIE TURDA”

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020,  AXA PRIORITARĂ 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, OBIECTIV SPECIFIC 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Obiectivul general al proiectului „ÎNFIINȚAREA SECȚIEI ETNOGRAFICE A MUZEULUI DE ISTORIE TURDA” il reprezinta imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din municipiu si din imprejurimi, vizand imbunatatirea calitativa atat a infrastructurii cat si a serviciilor culturale, educationale si recreative. Proiectul propus spre finantare contribuie prin incidenta directa la obiectivele Programului Operational Regional, la crearea unui sistem unitar si comprehensiv de servicii cultural-educationale integrate, capabil sa asigure accesibilitatea tuturor categoriilor vulnerabile la servicii de calitate, precum si la calitatea vietii persoanei, in general.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv 1: Imbunatatirea serviciilor culturale, educationale si cultural-recreative din Municipiul Turda pana in anul 2022 prin construirea, dotarea si echiparea unei cladiri si a unui pavilion in care sa functioneze sectia Etnografica a Muzeului de Istorie Turda. Acest obiectiv specific este corelat cu activitatile si rezultatele proiectului vizeaza atingerea indicatorilor preconizati.

Obiectiv 2: Imbunatatirea spatiilor publice urbane din Municipiul Turda pana in anul 2022 prin asigurarea cailor de acces la Sectia Etnografica, ca urmare a modernizarii parcelei din proximitatea imobilului construit, precum si amenajarea unor facilitati destinate utilizatorilor Sectiei Etnografice de tipul accesului persoanelor cu handicap, a sistemelor de supraveghere video si a sitemelor wifi. Acest obiectiv specific este corelat cu activitatile si rezultatele proiectului si vizeaza atingerea indicatorilor preconizati.

 

Proiectul „ÎNFIINȚAREA SECȚIEI ETNOGRAFICE A MUZEULUI DE ISTORIE TURDA” are o valoare totală de 3.377.027,30 lei, din care:

2.870.473,20 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR

439.013,54 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național

67.540,56 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda

0,00 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.

 

Perioada de implementare a proiectului este de 70 luni, respectiv între data 01.03.2018 și data 30.12.2023, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Date de contact:

Raluca ȘPAN – coordonator de proiect

Consilier superior – Serviciul Finanțari Externe și Relații Internaționale

Primăria Municipiului Turda

telefon/fax 0264-311630

e-mail: proiecte@primariaturda.ro

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Primarul municipiului Turda, Matei Cristian: Odihnă veșnică eroilor neamului nostru!

Astăzi, ca în fiecare an, am comemorat Eroii Neamului românesc odată cu împlinirea celor 40 de zile de la Sfintele...

Închide