inTurda.ro

Vezi aici ORDINEA DE ZI a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

Vezi aici ORDINEA DE ZI a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

Vezi aici ORDINEA DE ZI a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda
iunie 24
15:05 2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
AL ŞEDINŢEI ORDINARE ONLINE A
CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA
DIN DATA DE 30 IUNIE 2021
– ORA 13,00 –

1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Arhitectului Șef:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUD – Construire casă familială, construire garaj, refacere împrejmuire teren, racorduri și branșamente la utilități în municipiul Turda, str. Câmpului, nr. 2A.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ/RLU – Construire locuință și anexe în municipiul Turda, str. Ion Neculce nr. 10 (fostă str. Nicolae Teclu nr. 33C).
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ/RLU – Construire imobil cu funcțiune comercială, împrejmuire, acces auto și pietonal, în municipiul Turda, str. Ștefan cel Mare, nr. 10-16, jud. Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ/RLU – Planul urbanistic zonal prin modificarea PUZ/RLU str. Petru Maior aprobat prin HCL nr. 13 din 24.02.2000 pentru Construire locuințe colective și funcțiuni complementare, împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri și branșamente în municipiul Turda, str. Petru Maior nr. 10, jud. Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcției Tehnice:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat și calculul valoric estimat al muncii ce se va presta de aceștia în anul 2021 (iulie-decembrie).
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității a 6 unități de învățământ din Municipiul Turda în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145429, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității a 5 unități de învățământ din Municipiul Turda în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145429, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de terenuri.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției financiare lunare a Municipiului Turda către Asociația Club Sportiv Sticla Arieșul Turda, pe o perioadă cuprinsă între 01.07.2021-01.01.2022.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției financiare lunare, din partea Municipiului Turda, către Asociația Club Sportiv Volei Cristina Pârv.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției financiare lunare, din partea Municipiului Turda, către Asociația Handbal Club Potaissa Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de membru asociat în Adunarea Generală a Asociației Handbal Club Potaissa Turda convocată pentru data de 30.07.2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contractului de mandat pentru exercitarea funcției de membru al consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unor imobile situate administrativ în municipiul Turda, str. Republicii nr. 12, jud. Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Teatrului Național Aureliu Manea Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare pentru Teatrul Național Aureliu Manea Turda, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Spitalului Municipal Turda:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Propuneri, întrebări, interpelări.

P R I M A R, S E C R E T A R,
Cristian Octavian Matei GENERAL
Jr. Mărginean Elena Mihaela

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
CAA anunță întreruperea furnizării apei potabile în data de 24.06.2021, între orele 15:30 –  18:00, în municipiul Turda

Anunț – Remediere avarie Întrerupere furnizare apă potabilă în municipiul Turda Compania de Apă ARIEŞ anunță întreruperea furnizării apei potabile...

Închide